3.6. Het dialoogvenster Paletten

Een palet is een verzameling van een aantal kleuren, in willekeurige volgorde. Zie het gedeelte Paletten voor basisinformatie over paletten en hoe ze kunnen worden gemaakt en gebruikt.

Het dialoogvenster Paletten wordt gebruikt om een palet te selecteren door erop te klikken in een lijst- of rasterweergave. Enkele tientallen min of meer willekeurig gekozen paletten worden geleverd met GIMP, en je kunt eenvoudig nieuwe paletten van jezelf toevoegen. Het dialoogvenster Paletten geeft u ook toegang tot verschillende bewerkingen voor het maken van nieuwe paletten of het manipuleren van de paletten die al bestaan.

[Opmerking] Opmerking

Het dialoogvenster Paletten is niet hetzelfde als het dialoogvenster Kleurenkaaart, dat wordt gebruikt om de kleurentoewijzingen van geïndexeerde afbeeldingen te manipuleren.

3.6.1. Het dialoogvenster openen

Het dialoogvenster Paletten is een dokbare dialoog; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

 • uit het afbeeldingsmenu: VenstersDokbare venstersPaletten;

 • in het menu Tab in elk dokbaar dialoogvenster door te klikken op en dan Tab toevoegenPaletten te selecteren.

3.6.2. Het dialoogvenster Paletten gebruiken

Als u op een palet in het dialoogvenster klikt, wordt dit palet geselecteerd en wordt de paleteditor weergegeven, waarmee u de voorgrond- of achtergrondkleuren van GIMP kunt instellen door op kleuren in het paletdisplay te klikken. U kunt ook de pijltoetsen gebruiken om een palet te selecteren.

Als u dubbelklikt op een paletnaam (in de Lijstweergave), kunt u de naam bewerken. Houd er rekening mee dat u alleen de namen mag wijzigen van paletten die u zelf hebt toegevoegd, niet die welke bij GIMP worden geleverd. Als u een naam bewerkt die u niet mag wijzigen, wordt deze teruggezet naar de vorige waarde zodra u op Return drukt of de focus van de aanwijzer elders verplaatst.

Raster-/lijstmodus

Afbeelding 15.56. Het dialoogvenster Paletten

Het dialoogvenster “Paletten”

Rasterweergave

Het dialoogvenster “Paletten”

Lijstweergave


In het menu Tab kunt u kiezen tussen Als raster tonen en Als lijst tonen. In de Rastermodus zijn de paletten ingedeeld in een spectaculaire rechthoek, waardoor het gemakkelijk is om er veel tegelijk te zien en degene te vinden die u zoekt. In de lijstmodus (de standaardinstelling) worden de paletten in een lijst opgesteld, met de namen ernaast.

Met de optie Voorbeeldgrootte kunt u de grootte van kleurenkaart-voorbeelden naar wens aanpassen.

Tagging

U kunt tags gebruiken om de weergave van paletten te reorganiseren. Zie Paragraaf 3.7, “Tagging”.

De knoppen van het dialoogvenster Paletten

Onder de paletweergave, onder aan het dialoogvenster, bevinden zich verschillende knoppen:

Edit this palette

Deze knop opent de Paragraaf 3.6.4, “Editor Paletten”.

Create a new palette

Voor meer informatie over deze knop verwijzen wij u naar Nieuw palet.

Duplicate this palette

Voor meer informatie over deze knop verwijzen wij u naar Palet dupliceren.

Delete this palette

Voor meer informatie over deze knop verwijzen wij u naar Palet verwijderen.

Refresh palettes

Voor meer informatie over deze knop verwijzen wij u naar Paletten vernieuwen.

3.6.3. The Palettes context menu

Afbeelding 15.57. The Palettes context menu

The “Palettes” context menu

The Palettes context menu can be accessed by right-clicking in the Palettes dialog, or by choosing the top item from the dialog Tab menu ().

[Opmerking] Opmerking

Some of the listed menu entries are installation-dependent, which need version 2 of the Python interpreter to be installed for GIMP 2.10. This includes at the time of writing: Offset Palette..., Palette to Gradient, Palette to Repeating Gradient and Sort Palette....

Edit Palette...

Palet bewerken is een alternatieve manier om de Palet bewerker te activeren: het kan ook worden geactiveerd door te dubbelklikken op een palet in het dialoogvenster Paletten of door op de knop Palet bewerken onder aan het dialoogvenster te drukken.

Nieuw palet

Nieuw palet maakt een nieuw, titelloos palet, dat aanvankelijk geen kleurvermeldingen bevat, en de paleteditor verschijnt zodat u kleuren aan het palet kunt toevoegen. Het resultaat wordt automatisch opgeslagen in uw persoonlijke palettenmap wanneer u GIMP afsluit, zodat het in toekomstige sessies beschikbaar komt in het dialoogvenster Paletten.

Import Palette...

Afbeelding 15.58. Het dialoogvenster Palet importeren

Het dialoogvenster Palet importeren

Met Palet importeren kunt u een nieuw palet maken van de kleuren in een verloop, een afbeelding of een paletbestand. Als u het kiest, wordt het dialoogvenster Palet importeren weergegeven, dat u de volgende opties biedt:

[Opmerking] Opmerking

Former versions of GIMP had a Save palette command. It no longer exists. To save the palette of an image, indexed or not, you must import it from the image.

Bron selecteren

You can import a palette either from any of GIMP's gradients (choosing one from the adjoining menu), or from any of the currently open images (chosen from the adjoining menu). You can also import a RIFF palette file (with extension .pal), of the type used by several Microsoft Windows applications.

Twee opties met de afbeelding als bron, alleen beschikbaar voor RGB-afbeeldingen:

 • Samengevoegd monsteren: wanneer deze optie is ingeschakeld, worden kleuren gekozen uit de samenvoeging van alle zichtbare lagen. Als deze optie niet is aangevinkt, worden pixels alleen uit de actieve laag geplukt, ook al zijn ze niet zichtbaar.

 • Alleen geselecteerde pixels: zoals de naam al zegt, worden pixels alleen uit het geselecteerde gebied gekozen, in de actieve laag of alle zichtbare lagen volgens de status van de vorige optie.

Paletnaam

U kunt hier een naam geven aan het nieuwe palet. Als de naam die u kiest al wordt gebruikt door een bestaand palet, wordt een unieke naam gevormd door een nummer toe te voegen (bijvoorbeeld "#1").

Aantal kleuren

Hier geeft u het aantal kleuren in het palet op. De standaardwaarde is 256, gekozen om drie redenen: (1) elk verloop bevat 256 verschillende kleuren; (2) GIF-bestanden kunnen maximaal 256 kleuren gebruiken; (3) GIMP geïndexeerde afbeeldingen kunnen maximaal 256 verschillende kleuren bevatten. U kunt hier echter elk gewenst getal gebruiken: GIMP probeert een palet te maken door het opgegeven aantal kleuren regelmatig te spreiden over het gekozen kleurbereik.

Kolommen

Hier geeft u het aantal kolommen voor het palet op. Dit heeft alleen invloed op de manier waarop het palet wordt weergegeven en heeft geen invloed op de manier waarop het palet wordt gebruikt.

Interval

Als u het Aantal kleuren instelt op maximaal, mag het aantal kleuren in het palet niet hoger zijn dan 10000. RGB-afbeeldingen hebben veel meer kleuren. Interval moet het mogelijk maken om vergelijkbare kleuren rond een gemiddelde te groeperen en zo een beter palet te krijgen. Dit probleem bestaat niet bij geïndexeerde afbeeldingen met 256 of minder kleuren: Dan kunnen met interval 1 alle kleuren gekozen worden (en wordt deze optie grijs weergegeven).

Het geïmporteerde palet wordt toegevoegd aan het dialoogvenster Paletten en automatisch opgeslagen in uw persoonlijke map paletten wanneer u GIMP afsluit, zodat het beschikbaar komt in toekomstige sessies.

Palet dupliceren

Palet dupliceren maakt een nieuw palet door het palet te kopiëren dat momenteel is geselecteerd en er wordt een paleteditor weergegeven zodat u het palet kunt wijzigen. Het resultaat wordt automatisch opgeslagen in uw persoonlijke map paletten wanneer u GIMP afsluit, zodat het in toekomstige sessies beschikbaar komt in het dialoogvenster Paletten.

Merge Palettes...

Currently this operation is not implemented, and the menu entry will always be disabled.

Paletlocatie kopiëren

This command allows you to copy the palette file location to the clipboard. You can then paste it in a text editor.

Show in File Manager

Show in File Manager opens the location of the palette file in the default File Manager on your system.

Palet verwijderen

Palet verwijderen verwijdert het palet uit het dialoogvenster Paletten en verwijdert het schijfbestand waarin het is opgeslagen. Voordat het handelt, vraagt het u te bevestigen dat u deze dingen echt wilt doen. Merk op dat u geen van de paletten kunt verwijderen die bij GIMP worden geleverd, alleen paletten die u zelf hebt toegevoegd.

Paletten vernieuwen

Met Paletten vernieuwen worden alle mappen in het zoekpad voor paletten opnieuw gescand en worden nieuw ontdekte paletten toegevoegd aan de lijst in het dialoogvenster Paletten. Dit kan handig zijn als u paletbestanden van een externe bron ophaalt, deze naar een van uw paletmappen kopieert en deze tijdens de huidige sessie beschikbaar wilt maken.

Export as

The Export as submenu gives several choices to export the current palette in external formats. At this time, exporting to the following formats is supported: CSS Stylesheet, Java map, PHP dictionary, Python dictionary, and Text file. Each of these will open a dialog where you can enter a filename and choose a folder where the exported file will be stored.

Verschuiving palet...

Deze opdracht opent een dialoogvenster:

Afbeelding 15.59. Het venster Python-fu-palette-offset

Het venster “Python-fu-palette-offset”

Deze opdracht neemt de laatste kleur van het palet en plaatst deze op de eerste plaats. Met de parameter Verschuiving kunt u instellen hoe vaak deze actie moet worden uitgevoerd.

Met negatieve verschuivingen worden kleuren van de eerste positie naar het einde van de kleurenlijst geplaatst.

Afbeelding 15.60. Voorbeelden van Verschuiven van palet

“Voorbeelden van Verschuiven van palet”

Van boven naar beneden: origineel palet, verschuiving = 1, verschuiving = 2.


Palette to Gradient

Met deze opdracht worden alle kleuren van het palet gebruikt om het huidige verloop te vormen dat is opgeslagen in het dialoogvenster verloop. Het gemaakte verloop wordt opgebouwd met evenveel segmenten als het aantal kleuren op het gegeven palet.

Palet naar herhalend kleurverloop

Met deze opdracht maakt u een herhalend verloop met alle kleuren van het palet. Dit verloop wordt weergegeven in het dialoogvenster verloop en wordt het actieve verloop. Het verloop wordt gemaakt met één segment meer dan het aantal kleuren op het gegeven palet. De kleur in het meest linkse segment is dezelfde kleur aan de rechterkant bij het meest rechtse segment.

Afbeelding 15.61. Palet naar herhalend verloop voorbeelden

“Palet naar herhalend verloop” voorbeelden

Bovenkant: palet. Onder: het verloop dat met de opdracht is gemaakt.


Sorteer palet...

This command opens a dialog window which allows you to sort the colors of the palette according to certain criteria. If the palette is read only a new palette will be created that is sorted based on your settings.

Another way of sorting a palette is by using the sorting options of the Rearrange Colormap dialog.

Several settings of this dialog are not well understood. We would welcome contributions from anyone that knows how to improve this documentation.

Afbeelding 15.62. Het dialoogvenster Sorteer palet

Het dialoogvenster “Sorteer palet”

 • Selections: This option determines how the palette is going to be sorted. How to use this has not been well documented by its original author. We advise to leave it at the default All.

 • Slice expression: This option affects how the palette is sorted when Slice/Array was chosen above in Selections. Documentation taken from the code:

  Leaving this empty, or entering : selects all items.

  :4, or :4 makes a 4-row selection out of all colors (length auto-determined).

  :1,4 selects the first 4 colors.

  :,4 selects rows of 4 colors (number of rows auto-determined).

  :4,4 selects 4 rows of 4 colors.

  4: selects a single row of all colors after 4, inclusive.

  4:,4 selects rows of 4 colors, starting at 4 (number of rows auto-determined).

  4:4,4 selects 4 rows of 4 colors (16 colors total), beginning at index 4.

  4 is illegal (ambiguous).

 • Channel to Sort: This option determines based on what type of color channel the sorting will happen.

 • Ascending: This option determines if the sorting needs to be ascending (Yes) or descending (No). Clicking the button changes between yes and no.

 • Secondary Channel to Sort: This option determines the secondary color channel for sorting in case the first channel sort returns equal values.

 • Ascending: This option determines if the sorting needs to be ascending (Yes) or descending (No). Clicking the button changes between yes and no.

 • Quantization: Undocumented for now.

 • Partitioning channel: This option is also used to determine how to sort.

 • Partitioning quantization: This option is used in conjunction with the previous one.

3.6.4. Editor Paletten

Afbeelding 15.63. De editor paletten

De editor paletten

De editor paletten wordt voornamelijk voor twee doeleinden gebruikt: ten eerste voor het instellen van de voorgrond- of achtergrondkleuren van GIMP (zoals weergegeven in het kleurgebied van de gereedschapskist) op geselecteerde kleuren uit het palet; ten tweede voor het wijzigen van het palet. U kunt de paleteditor voor elk palet activeren in het dialoogvenster Paletten, maar u kunt alleen paletten wijzigen die u zelf hebt gemaakt, niet de paletten die worden geleverd wanneer u GIMP installeert. (U kunt echter elk palet dupliceren en vervolgens de nieuw gemaakte kopie bewerken.) Als u een palet wijzigt, worden de resultaten van uw werk automatisch opgeslagen wanneer u GIMP afsluit.

3.6.4.1. Hoe de editor paletten te activeren

De editor paletten is alleen toegankelijk vanuit het dialoogvenster Paletten: u kunt deze activeren door te dubbelklikken op een palet, of door onderaan op de knop Palet bewerken te drukken, of door Palet bewerken te kiezen in het menu Paletten.

De editor paletten is een dokbare dialoog; zie het gedeelte over Dialoogvensters en dokken voor hulp bij het manipuleren ervan.

3.6.4.2. De editor paletten gebruiken

Als u op een kleurvak in het paletscherm klikt, wordt de voorgrondkleur van GIMP ingesteld op die kleur. U ziet dat in het kleurgebied van de gereedschapskist. Als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt terwijl u klikt, wordt de achtergrondkleur van GIMP ingesteld op de geselecteerde kleur.

Als het palet een aangepast palet is, stelt dubbelklikken op een kleur niet alleen de voorgrond in, maar wordt ook een kleureditor weergegeven waarmee u de geselecteerde paletkleur kunt wijzigen.

Als u met de rechtermuisknop klikt in het weergavegebied van het palet, wordt het menu Editor paletten weergegeven. De functies zijn grotendeels hetzelfde als die van de knoppen onderaan het dialoogvenster.

Onder het weergavegebied van het palet, aan de linkerkant, wordt een tekstveld weergegeven met de naam van de geselecteerde kleur (of naamloos als deze er geen heeft). Deze informatie heeft geen functionele betekenis en is alleen aanwezig om u te dienen als geheugensteuntje.

Rechts van de naam bevindt zich een instelknop waarmee u het aantal kolommen kunt instellen dat wordt gebruikt om het palet weer te geven. Dit heeft alleen invloed op het display, niet op hoe het palet werkt. Als de waarde is ingesteld op 0, wordt een standaardwaarde gebruikt.

Onder aan het dialoogvenster bevindt zich een reeks knoppen, die goeddeels overeenkomen met de items in het menu Paleteditor, van de rechtermuisknop in het weergavegebied van het palet. Dit zijn de knoppen:

Opslaan

Met deze knop zorgt slaat u het palet op in uw persoonlijke palettenmap. Het zou in elk geval automatisch worden opgeslagen wanneer GIMP wordt afgesloten, maar misschien wilt u deze knop gebruiken als u zich zorgen maakt dat GIMP in de tussentijd zou kunnen crashen.

Terugdraaien

Deze operatie is nog niet gerealiseerd.

Kleur bewerken

Er verschijnt een kleureditor waarmee u de kleur kunt wijzigen. Als het een palet is dat je niet kan wijzigen, is deze knop ongevoelig. Zie hieronder

Nieuwe kleur van VG

Voor meer informatie over deze knop verwijzen wij u naar hieronder.

Kleur verwijderen

Voor meer informatie over deze knop verwijzen wij u naar hieronder.

Uitzoomen

Voor meer informatie over deze knop verwijzen wij u naar hieronder.

Inzoomen

Voor meer informatie over deze knop verwijzen wij u naar hieronder.

Alles tonen

Voor meer informatie over deze knop verwijzen wij u naar hieronder.

3.6.5. Het pop-menu van de editor paletten

Afbeelding 15.64. Het pop-menu van de editor paletten

Het pop-menu van de editor paletten

Het menu Editor paletten is toegankelijk door met de rechtermuisknop op de paletweergave in de Paleteditor te klikken of door het bovenste item te kiezen in het tabbladmenu van het dialoogvenster. De bewerkingen erin kunnen ook worden uitgevoerd met behulp van de knoppen onderaan het dialoogvenster Editor paletten.

Kleur bewerken

Kleur bewerken opent een kleureditor waarmee u de kleur van het geselecteerde paletitem kunt wijzigen. Als het een palet is dat met GIMP is geïnstalleerd dan is deze menu-optie ongevoelig.

Nieuwe kleur van VG; Nieuwe kleur van AG

Met deze opdrachten wordt elk een nieuw paletitem gemaakt met de huidige voorgrondkleur van GIMP (zoals weergegeven in het kleurgebied van de gereedschapskist) of de huidige achtergrondkleur.

Kleur verwijderen

Kleur verwijderen verwijdert de geselecteerde kleur uit het palet. Als u het palet niet mag bewerken, is het menu-item ongevoelig.

Uitzoomen

Met Uitzoomen vermindert u de verticale schaal van de vermeldingen in de paletweergave.

Inzoomen

Inzoomen verhoogt de verticale schaal van de items in de paletweergave.

Alles tonen

Met Alles tonen past u de verticale grootte van de items in de paletweergave aan, zodat het hele palet in het weergavegebied past.

Actief palet bewerken

Wanneer deze optie is aangevinkt (standaard), kunt u een ander palet bewerken door erop te klikken in het dialoogvenster Paletten.