3.9. Gum

Afbeelding 14.82. Pictogram van het Gum in de gereedschapskist

Pictogram van het Gum in de gereedschapskist

Het Gum wordt gebruikt om kleurvlakken uit de huidige laag of uit een selectie van deze laag te verwijderen. Als het gum wordt gebruikt in een laag die geen transparantie kent (een selectiemaskerkanaal, een laagmasker of een laag zonder een alfakanaal zoals een achtergrond), wordt de inhoud vervangen door de achtergrondkleur, zoals weergegeven in het kleurgebied van de gereedschapskist (in het geval van een masker wordt de selectie gewijzigd). Anders zal wissen gedeeltelijke of volledige transparantie opleveren, afhankelijk van de instellingen van de gereedschapsopties. Het toevoegen van een alfakanaal aan een laag wordt uitgelegd in Paragraaf 7.34, “Add Alpha Channel”.

Afbeelding 14.83. Gum en Alfakanaal

Gum en Alfakanaal

De achtergrondkleur is wit. De afbeelding heeft geen Alfakanaal. Het Gum (Dekking 100%) produceert de AG-kleur.

Gum en Alfakanaal

De afbeelding heeft een Alfakanaal. Het Gum levert transparantie op.


Als u een bepaalde groep pixels volledig moet wissen zonder een spoor van hun vorige inhoud, moet u het vakje "Harde rand" in de gereedschapsopties aanvinken. Anders zorgt de plaatsing van een penseel onder de pixel voor gedeeltelijke uitwissing aan de randen van de penseelstreek, zelfs als u een penseel met harde randen gebruikt.

[Tip] Tip

Als u GIMP met een tablet gebruikt, is het misschien handig om het achtereinde van de stylus als gum te behandelen. Om dit te laten werken, hoeft u alleen maar met het achtereinde op het gummetje in de gereedschapskist te klikken. Omdat elk uiteinde van de stylus wordt behandeld als een afzonderlijk invoerapparaat en elk invoerapparaat zijn eigen afzonderlijke gereedschapstoewijzing heeft, blijft het achtereinde als gum functioneren zolang u er geen ander gereedschap mee selecteert.

3.9.1. Het gereedschap activeren

U kunt het Gereedschap op verschillende manieren actief maken:

  • Vanuit de menubalk van de afbeelding met GereedschapTekenenGum;

  • door te klikken op het pictogram: in de gereedschapskist;

  • door het gebruik van de sneltoets Shift+E.

3.9.2. Hulptoetsen

Zie de Paragraaf 3.1, “Algemene Eigenschappen” voor een beschrijving van belangrijke hulptoetsen die hetzelfde effect hebben bij alle verfgereedschappen.

Ctrl

Ook bij het Gum zet het ingedrukt houden van de Ctrl-toets het in de kleurkiezer modus zodat het de kleur selecteert van elke pixel waarop wordt geklikt. In tegenstelling tot andere penseelgereedschappen stelt het Gum echter de achtergrondkleur in in plaats van de voorgrondkleur. Dit is handiger omdat het gum ook alleen de huidige achtergrondkleur gebruikt.

Alt

Bij het gum schakelt het ingedrukt houden van de Alt-toets het in de anti-gum modus zoals hieronder beschreven in de sectie Gereedschapsopties. Houd er rekening mee dat op sommige systemen de Alt-toets wordt afgevangen door Window Manager. Als dit u overkomt, kunt u mogelijk Alt+Shift gebruiken.

3.9.3. Gereedschapsopties

Afbeelding 14.84. Gereedschapsopties van het Gum

Gereedschapsopties van het Gum

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Dekking; Penseel; Grootte; Verhouding; Hoek; Tussenruimte; Hardheid; Gedrag; Uitvloeiingsopties; Kracht; Spikkeleffect; Vloeiende lijnen; Penseelgrootte vergrendelen; Oplopend
Zie de Algemene Eigenschappen voor een beschrijving van de opties die van toepassing zijn op veel of alle tekengereedschappen.
Dekking

De schuifregelaar Dekking bepaalt, ondanks zijn naam, bij dit gereedschap de sterkte van het gereedschap. Dus, wanneer u wist op een laag met een alfakanaal, hoe hoger de dekking die u gebruikt, hoe meer transparantie u krijgt!

Harde rand

Met deze optie voorkomt u gedeeltelijk wissen aan de randen van de penseelstreek. Zie hierboven.

Anti-gum

De optie Anti-gum van het gereedschap Gum kan het wissen van gebieden van een afbeelding ongedaan maken, zelfs als deze volledig transparant zijn. Deze functie werkt alleen bij gebruik op lagen met een alfakanaal. Naast de knop in de gereedschapsopties kan deze ook on-the-fly worden geactiveerd door de Alt-toets ingedrukt te houden (of, als de Alt-toets wordt afgevangen door Window Manager, door Alt+Shiftingedrukt te houden).

[Opmerking] Opmerking

Om te begrijpen hoe anti-gummen mogelijk is, moet u zich realiseren dat gummen (of knippen trouwens) alleen van invloed is op het alfakanaal, niet op de RGB-kanalen die de afbeeldingsgegevens bevatten. Zelfs als het resultaat volledig transparant is, zijn de RGB-gegevens er nog steeds, je ziet het alleen niet meer. Anti-gummen verhoogt de alfawaarde zodat u de RGB-gegevens weer kunt zien.

[Tip] Tip

U kunt het gereedschap Gum ook gebruiken om de vorm van een zwevende selectie te wijzigen. Door te gummen, kunt u de randen van de selectie bijsnijden.