3.13. Repareren

Afbeelding 14.96. Het gereedschap Repareren in de Gereedschapskist

Het gereedschap “Repareren” in de Gereedschapskist

Deze tool werd ooit beschreven als De helende penseel ziet eruit als een slimme klonen op doping. En inderdaad, het gereedschap Repareren is nauw verwant aan Klonen, maar het is slimmer om kleine fouten in afbeeldingen te verwijderen. Een typisch gebruik is het verwijderen van rimpels in foto's. Om dit te doen, worden pixels niet alleen gekopieerd van bron naar bestemming, maar wordt er rekening gehouden met het gebied rond de bestemming voordat klonen wordt toegepast. Het algoritme dat hiervoor wordt gebruikt, staat beschreven in een wetenschappelijk artikel door Todor Georgiev [GEORGIEV01].

Om het te gebruiken, kiest u eerst een penseel met een grootte die is aangepast aan het probleemgebied. Houd de Ctrlingedrukt en klik op het gebied dat u wilt reproduceren. Laat de Ctrl-toets los en klik op het te repareren gebied. Als het defect licht is, niet erg verschillend van de omgeving, zal het zo snel mogelijk worden gecorrigeerd. Anders kunt u verder corrigeren met herhaald klikken, maar overdrijf het niet.

3.13.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • Vanuit de menubalk voor de afbeelding GereedschapTekenenRepareren,

  • of door te klikken op het pictogram: in de gereedschapskist,

  • of door het gebruik van de sneltoets H.

3.13.2. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Ctrl

Begin met de Ctrl-toets om de bron te selecteren. U kunt van elke laag van elke afbeelding repareren door op de afbeeldingsweergave te klikken, met de Ctrl-toets ingedrukt, terwijl de laag actief is (zoals wordt weergegeven in het dialoogvenster Lagen). Als Uitlijning in de Gereedschapsopties is ingesteld op Geen of Uitgelijnd wordt het punt waarop u klikt de bron voor de reparatie: de afbeeldingsgegevens op dat punt worden gebruikt wanneer u vervolgens begint met schilderen met het gereedschap Repareren. Tijdens het selecteren van de bron verandert de cursor in een kruisdraadsymbool.

Shift

Zodra de bron is ingesteld, ziet u, als u op deze toets drukt, een dunne lijn die het eerder aangeklikte punt verbindt met de huidige muispositie. Klikt u weer met de Shift-toets ingedrukt dan repareert het gereedschap langs deze lijn.

3.13.3. Opties

Afbeelding 14.97. Opties van het Repareren

Opties van het Repareren

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Modus; Dekking; Penseel; Grootte; Verhouding; Hoek; Tussenruimte; Hardheid; Kracht; Gedrag; Opties; Uitvloeiingsopties; Spikkeleffect; Vloeiende lijnen; Penseelgrootte vergrendelen

Zie de Algemene Eigenschappen voor een beschrijving van de opties die van toepassing zijn op veel of alle tekengereedschappen.

Harde rand: deze optie geeft een scherpe begrenzing van het gerepareerde gebied.

Samengevoegd monsteren

Als u deze optie inschakelt, wordt de reparatie niet alleen berekend op basis van de waarden van de actieve laag, maar op basis van de samenvoeging van alle zichtbare lagen.

Zie Paragraaf 3.12, “Klonen” voor het gebruik van Samengevoegd monsteren bij klonen.

Uitlijning

Dit is hetzelfde als beschreven bij het Klonen.

3.13.4. Repareren is niet Klonen

Hoewel Repareren in gebruik de nodige overeenkomsten heeft met Klonen is het resultaat heel anders.

Afbeelding 14.98. Vergelijking van Klonen en Repareren

Vergelijking van “Klonen” en “Repareren”

Links Klonen. Alle kleuren worden overgenomen.

Rechts repareren. Kleuren worden veel minder overgenomen, vooral op randen waar rekening wordt gehouden met omringende pixels van de bestemming.