3.15. Vervagen/Verscherpen

Afbeelding 14.102. Pictogram van het Vervagen/verscherpen in de gereedschapskist

Pictogram van het Vervagen/verscherpen in de gereedschapskist

Met het gereedschap Vervagen/verscherpen wordt het huidige penseel gebruikt om uw afbeelding lokaal te vervagen of te verscherpen. Vervagen kan handig zijn als een element van uw afbeelding te veel opvalt en u het wilt verzachten. Als u een hele laag of een groot deel ervan wilt vervagen, kunt u waarschijnlijk beter een van de vervagingsfilters gebruiken. De richting van een penseelstreek heeft geen effect: als u richtingsvervaging wilt, gebruikt u het gereedschap Smeren.

In de modus Verscherpen werkt het gereedschap door het contrast te verhogen waar het penseel wordt aangebracht. Een beetje hiervan kan nuttig zijn, maar overdrijving zal ruis produceren. Sommige verbeteringsfilters, met name het Verscherpen (Onscherp masker), doen het werk netter.

[Tip] Tip

U kunt ook een geavanceerder snijpenseel maken met het gereedschap Klonen. Dat doet u door de laag waaraan u wilt werken te dupliceren en het filter Verscherpen (Onscherp masker), op de kopie uit te voeren. Activeer vervolgens het gereedschap Klonen en stel in de gereedschapsopties Bron in op Afbeelding en Uitlijning op Geregistreerd. Stel de dekking in op een bescheiden waarde, zoals 10. Vervolgens ctrl-klik op de kopie om er de bronafbeelding van te maken. Als u nu op de oorspronkelijke laag schildert, mengt u, waar u het penseel aanbrengt, de geslepen versie met het origineel.

Zowel vervaging als verscherping werken stapsgewijs: als u de penseel herhaaldelijk over een gebied beweegt, wordt het effect met elke extra stap verhoogd. Met het besturingselement Snelheid kunt u bepalen hoe snel de wijzigingen zich opstapelen. Het besturingselement Dekking kan echter worden gebruikt om de hoeveelheid vervaging te beperken die kan worden geproduceerd door een enkele penseelstreek, ongeacht het aantal stappen dat ermee wordt gemaakt.

3.15.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • Vanuit de menubalk voor de afbeelding GereedschapTekenenVervagen/Verscherpen.

  • Het gereedschap kan ook worden aangeroepen door op zijn pictogram te klikken in de gereedschapskist: .

  • Door het gebruik van de sneltoets Shift+U.

3.15.2. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Zie de Algemene eigenschappen voor een beschrijving van de hulptoetsen die hetzelfde werken bij alle verfgereedschappen.

Ctrl

Als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt, schakelt u tussen de modus Vervagen en Verscherpen; u activeert dan de modus die niet wordt weergegeven in de gereedschapsopties.

3.15.3. Opties

Afbeelding 14.103. Opties voor het gereedschap Vervagen/Verscherpen

Opties voor het gereedschap Vervagen/Verscherpen

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Modus; Dekking; Penseel; Grootte; Verhouding; Hoek; Tussenruimte; Hardheid; Kracht; Gedrag; Opties; Uitvloeiingsopties; Spikkeleffect; Vloeiende lijnen; Penseelgrootte vergrendelen

Zie de Algemene Eigenschappen voor een beschrijving van de opties die van toepassing zijn op veel of alle tekengereedschappen.

Harde rand: deze optie geeft een scherpe begrenzing van het bewerkte gebied.

Bewerkingstype

Vervagen zorgt ervoor dat elke pixel die door het penseel wordt beïnvloed, wordt gemengd met naburige pixels, waardoor de gelijkenis van pixels in het penseelstreekgebied toeneemt. Verscherpen zorgt ervoor dat elke pixel meer verschilt van zijn buren dan voorheen: het verhoogt het contrast binnen het penseelstreekgebied. Te veel Verscherpen eindigt in een lelijk vlek-effect. Welke instelling u hier ook kiest, u kunt deze tijdelijk omkeren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden.

Convolutie als gezamenlijke naam voor beide effecten verwijst naar een wiskundige methode met behulp van matrices.

Ratio

Met de schuifregelaar Ratio stelt u de sterkte van het effect Vervagen/verscherpen in.