3.7. Penseel

Afbeelding 14.76. Penseel

Penseel

Het penseelgereedschap schildert vage penseelstreken. Alle lijnen worden geschilderd met het huidige penseel.

3.7.1. Het gereedschap activeren

  • U kunt het penseelgereedschap oproepen in het afbeeldingsmenu: GereedschapTekenenVerfspuit.

  • Hij kan ook worden aangeroepen door op het gereedschapspictogram te klikken:

  • of door gebruik van de sneltoets P.

3.7.2. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Ctrl

De Ctrl verandert de verfspuit in een Kleurkiezer.

Shift

Met deze toets wordt het penseel in de rechte lijnmodus geplaatst. Als u Shift ingedrukt houdt terwijl u op de linkermuisknop klikt wordt een rechte lijn gemaakt. Opeenvolgende klikken blijven rechte lijnen tekenen die beginnen bij het einde van de vorige.

3.7.3. Opties

Afbeelding 14.77. Opties van de Verfspuit

Opties van de Verfspuit

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Modus; Dekking; Penseel; Grootte; Verhouding; Hoek; Tussenruimte; Hardheid; Gedrag; Uitvloeiingsopties; Kracht; Spikkeleffect; Vloeiende lijnen; Penseelgrootte vergrendelen; Oplopend
Zie de Algemene Eigenschappen voor een beschrijving van de opties die van toepassing zijn op veel of alle tekengereedschappen.