5.2. Eigenschappen van Paden

Paden zijn een deel van de afbeelding net als lagen, kanalen en selecties. Als je een afbeelding opslaat in GIMP's eigen XCF bestandsformaat dan worden ook alle paden mee opgeslagen. De hele lijst met paden kun je bekijken met het dialoogvenster Paden. Je kan een pad kopiëren van de ene afbeelding naar de andere middels het context-menu in het dialoogvenster of door het pictogram uit het dialoogvenster naar de andere afbeelding te slepen.

GIMP paden zijn van het soort dat in de wiskunde Bézier curves heet.

Paths can be very complex. If you create them by hand using the Paths tool, they probably won't contain more than a few dozen anchor points and usually a less than that. However, if you create them by transforming a selection into a path, or by transforming text into a path, the result can easily contain hundreds or even thousands of anchor points.

Een pad kan uit meerdere onderdelen bestaan. Een onderdeel is een deel van een pad waarvan de ankerpunten allemaal onderling met pad-segmenten verbonden zijn. Omdat een pad uit meerdere, niet-verbonden onderdelen kan bestaan kun je het omzetten naar een selectie die uit meerdere verschillende onderdelen bestaat.

Ieder onderdeel van een pad kan open of gesloten zijn: Gesloten betekent dat het laatste ankerpunt met het eerste verbonden is. Als je een selectie maakt van een open pad dan wordt dit eerst automatisch gesloten door de eind- en beginpunten met een rechte lijn te verbinden.

Path segments can be either straight or curved. A path is called polygonal if all of its segments are straight. A new path segment is always created straight; the handles for the anchor points are directly on top of the anchor points, yielding handles of zero length, which produces straight-line segments. Drag a handle away from an anchor point to cause a segment to curve.

One nice thing about paths is that they use very few resources, especially in comparison with images. Representing a path in RAM requires storing only the coordinates of its anchors and handles. Therefore, it is possible to have literally hundreds of paths in an image without causing any significant stress to your system. Even a path with thousands of segments consumes minimal resources in comparison to a typical layer or channel.

Paths can be created and manipulated using the Paths tool.