Hoofdstuk 14. Hulpmiddelen

Inhoudsopgave

1. Het gereedschapsvenster
1.1. Inleiding
1.2. Gereedschap pictogrammen
1.3. Kleuren en indicator blok
1.4. Gereedschapsopties
2. Selectie Gereedschappen
2.1. Algemene Eigenschappen
2.2. Rechthoekselectie Gereedschap
2.3. Ellipse Selection
2.4. Free Selection (Lasso)
2.5. Fuzzy selection (Magic wand)
2.6. Select By Color
2.7. Intelligent Scissors
2.8. Foreground Select
3. Teken Gereedschappen
3.1. Algemene Eigenschappen
3.2. Penseelgedrag
3.3. Penseelgereedschappen (Potlood, Penseel, Verfspuit)
3.4. Emmer
3.5. Kleurverloop
3.6. Potlood
3.7. Penseel
3.8. MyPaint-penseel
3.9. Gum
3.10. Verfspuit
3.11. Inktpot
3.12. Klonen
3.13. Repareren
3.14. Klonen met perspectief
3.15. Vervagen/Verscherpen
3.16. Smeren
3.17. Doordrukken / tegenhouden
4. Transformeergereedschappen
4.1. Algemene Eigenschappen
4.2. Uitlijnen
4.3. Verplaatsen
4.4. Bijnijden
4.5. Draaien
4.6. Schalen
4.7. Hellen
4.8. Perspectief
4.9. 3D Transform
4.10. Unified Transform
4.11. Handle Transform
4.12. Spiegelen
4.13. The Cage Tool
4.14. Warp Transform
5. Andere
5.1. Overzicht
5.2. Paden
5.3. Pipet
5.4. Zoomen
5.5. Passer
5.6. Tekst
5.7. GEGL Bewerking

1. Het gereedschapsvenster

1.1. Inleiding

De GIMP voorziet in een uitgebreide gereedschapskist waarmee snel basistaken zoals het maken van selecties of het tekenen van paden uitgevoerd kunnen worden. De vele gereedschappen die de GIMP bevat worden hier in detail beschreven.

(Voor het geval dat je nieuwsgierig bent, in GIMP lingo is een Gereedschap een manier waarop een afbeelding bewerkt kan worden waarbij toegang tot zijn weergave nodig is. Dit kan door je aan te laten geven wat je wil door de muiscursor rond te bewegen in de weergave, of door je interactief het resultaat van de aanpassingen die je hebt gemaakt te laten zien. Als je echter bij een gereedschap aan een zaag en bij een afbeelding aan een stuk hout wil denken, dan kan dat kan dat ook weinig kwaad.)

[Opmerking] Opmerking

Zie Hoofdvensters: De Gereedschapskist voor een overzicht van de gereedschappen in dit venster.

GIMP heeft een grote variatie aan gereedschappen waarmee je allerlei diverse bewerkingen kan uitvoeren. Deze vallen onder te verdelen in 5 categorieën:

 • Selectie gereedschappen, waarmee je een gedeelte van de afbeelding selecteert opdat alleen dat gedeelte door de andere gereedschappen wordt beïnvloed;

 • Teken gereedschappen, waarmee je de kleur van grotere of kleinere delen van de afbeelding bewerkt;

 • Transformatiegereedschappen, waarmee je de vorm van de afbeelding kunt bewerken;

 • Kleuren gereedschappen, die iets doen met de kleuren van de afbeelding als geheel;

 • Overige gereedschappen, die niet in een van deze vier categorieën vallen.

1.2. Gereedschap pictogrammen

Vanaf GIMP-2.10.18 kunnen gereedschap pictogrammen worden gegroepeerd, en dat staat standaard ook aan. Gereedschapsgroepen zijn te herkennen aan een klein donker driehoekje in de rechteronderhoek van het pictogram. Klik met rechts op het groepspictogram om de lijst van gereedschappen in de groep te tonen.

Je kan de oude vormgeving met alle gereedschappen terug krijgen door het vinkje weg te halen bij Gebruik gereedschapsgroepen in Voorkeuren - Interface - Gereedschapskist. Paragraaf 1.13, “Toolbox”.

Afbeelding 14.1. Gereedschapspictogrammen in de Gereedschapskist

Gereedschapspictogrammen in de Gereedschapskist

Gebruik gereedschapsgroepen uItgevinkt. De standaard volgorde van de gereedschappen in het venster is in GIMP-2.10.8 ook veranderd; je kan de volgorde zelf instellen in de Interface->Gereedschapskist pagina in Voorkeuren.


De meeste gereedschappen kunnen worden geactiveerd door op een pictogram in het gereedschapsvenster te klikken. Sommigen, echter (namelijk de Kleurgereedschappen), zijn alleen toegankelijk via de menu's. Die vind je in menu Kleuren. Ook kan elk gereedschap geactiveerd worden via een sneltoets op het toetsenbord.

In de standaard setup, wanneer je GIMP installeert, staan niet alle gereedschappen in de gereedschapskist. Je kan zelf bepalen welke gereedschappen daar wel en niet getoond moeten worden in het onderdeel Interface->Gereedschapskist van de dialoog Bewerken->Voorkeuren.

Er zijn twee redenen waarom je dit zou willen doen. Allereerst, als je een gereedschap slechts sporadisch gebruikt is het makkelijker om de gereedschappen die je wel gebruikt te vinden als dat gereedschap wordt weggelaten. Ten tweede, als je de Kleur gereedschappen vaak gebruikt kan je het makkelijk vinden als de iconen ervoor makkelijk toegankelijk zijn.

De vorm van de cursor verandert wanneer hij binnen een afbeelding beweegt, om aan te geven welk gereedschap actief is (tenminste als je in Voorkeuren een van de opties metAfbeeldingsvenstersMuisaanwijzersMuisaanwijzermodusGereedschapspictogram . . hebt ingesteld).

1.3. Kleuren en indicator blok

Afbeelding 14.2. Kleuren en indicator blok in de gereedschapskist

Kleuren en indicator blok in de gereedschapskist

1.3.1. Kleuren blok

Afbeelding 14.3. Actieve kleuren in de gereedschapskist

Actieve kleuren in de gereedschapskist

Kleuren blok

Dit gebied toont de twee kleuren van GIMP's basispalet, de voorgrond en de achtergrond die worden gebruikt bij tekenen, vullen, gummen en andere bewerkingen. Klikken op een van de twee kleuren brengt het kleurbewerkingsdialoogvenster op waarmee je die kleur kan veranderen.

Standaardkleuren

Klikken op dit symbooltje zet de voor- en achtergrondkleuren terug op respectievelijk zwart en wit. Indrukken van de toets D heeft hetzelfde effect.

VG/AG kleuren omwisselen

Klikken op dit lijntje met twee pijlen verwisselt de voor- en achtergrondkleuren. Indrukken van de toets X heeft hetzelfde effect.

[Tip] Tip

Je kan een van deze twee kleuren direct op een laag slepen: dan vul je de hele laag met die kleur.

1.3.2. Gereedschap Instellingen Blok

Afbeelding 14.4. Actieve penseel, patroon en verloop in de gereedschapskist

Actieve penseel, patroon en verloop in de gereedschapskist

Dit blokje in de gereedschapskist toont het actieve penseel, patroon en verloop. Klikken op een daarvan brengt het dialoogvenster omhoog waarmee je het kan veranderen.

1.3.3. Actieve Afbeelding Gebied

Afbeelding 14.5. Actieve afbeelding in de gereedschapskist

Actieve afbeelding in de gereedschapskist

In dit gebied kan een miniatuur van de actieve afbeelding worden getoond als de optie Actieve Afbeelding tonen is aangevinkt in Voorkeuren/gereedschapskist. Als je op de miniatuur klikt wordt het dialoogvenster Afbeeldingen geopend, heel handig als je veel afbeeldingen geopend hebt. Je kan deze miniatuur ook op een XDS enabled [7] file manager slepen om de betreffende afbeelding op te slaan.

1.4. Gereedschapsopties

Afbeelding 14.6. Gereedschapsopties dialoogvenster

Gereedschapsopties dialoogvenster

Gereedschap Instellingen dialoogvenster voor de Verfspuit.


Als je de instellingen gezet hebt zoals de meeste gebruikers, dan heeft het activeren van een gereedschap het verschijnen van de gereedschapsinstellingen dialoog tot gevolg. Dit dialoogvenster zal onder het gereedschapsvenster verschijnen. Als de instellingen anders staan, dan is het in de meeste gevallen aan te raden om dat toch te doen: het is moeilijk om gereedschappen effectief te gebruiken zonder hun instellingen te zien en te kunnen wijzigen.

[Tip] Tip

De gereedschapsinstellingen verschijnen onder het gereedschapsvenster met de standaardinstellingen. Als je deze instellingen kwijtraakt kun je ze terug krijgen door een nieuw dialoogvenster aan te maken via VenstersDockbare VenstersGereedschapsopties. Je kan zonodig de tab (bij de naam of het pictogram) oppakken en verslepen naar de juiste plek. Zie het hoofdstuk over Dialogen en Dokken als je hulp nodig hebt.

Elk gereedschap heeft zijn eigen specifieke verzameling instellingen. De waarden die je daarvoor neemt worden tijdens de sessie bewaard totdat ze je verandert. De instellingen worden zelfs van sessie tot sessie meegenomen. Het bewaren van instellingen over sessies is vaak handig, maar af en toe ook irritant: een gereedschap geeft niet het gewenste effect en je komt er niet achter waar het door komt totdat het je te binnen schiet dat je laatst een afwijkende instelling hebt gebruikt.

Onderin de Gereedschapsinstellingen dialoog zijn vier knoppen zichtbaar:

Gereedschapsopties opslaan...

This button allows you to save the settings for the current tool, so that you can restore them later. It brings up the Paragraaf 5.1, “Het dialoogvenster Voorinstellingen” allowing you to give a name for the new preset. When you Restore options, only saved presets for the active tool are shown, so you need not worry about including the name of the tool when you assign a name here.

Gereedschapsopties herstellen...

Deze knop geeft de mogelijkheid om een eerder opgeslagen reeks instellingen voor het actieve gereedschap terug te zetten. Als er geen instellingen zijn opgeslagen voor het actieve gereedschap dan zal de knop niet beschikbaar zijn. In alle andere gevallen zal het aanklikken van de knop een menu op laten komen met daarin de namen van alle opgeslagen instellingen. Kies er een en deze instellingen worden toegepast.

Gereedschapsopties verwijderen

De knop geeft de mogelijkheid om, voor het actieve gereedschap, eerder opgeslagen instellingen te verwijderen. De knop zal alleen beschikbaar zijn als er eerder instellingen zijn opgeslagen. Als dit zo is zal er een menu met opgeslagen instellingen opkomen, het kiezen van een optie zal deze reeks instelling verwijderen.

Terugzetten op standaardwaarden

This button resets the options for the active tool to their default values. If you hold the Shift key while pressing the Reset button, the options for all tools will be reset to their default values.

In addition to the commands for the above buttons, the Tool Options tab menu has an extra submenu:

Edit Tool Preset

This submenu shows a list of presets for the active tool that you can edit. Selecting one of them will open the Tool Presets Editor with that tool preset loaded. From there you can edit the preset, unless it is one of the default presets that come with GIMP.

Below we will explain the interaction with sliders and the mouse scroll-wheel.

Nieuwe schuifbalken

Schuifbalken zijn veranderd in GIMP-2.10.18: De standaard schuifbalken van op GEGL gebaseerde filters en gereedschapsopties zijn kleiner en beter bruikbaar gemaakt. Je kan verschillende hulptoetsen combineren met muisklikken of muiswiel bewegingen:

 • Links-klik + slepen verandert een waarde met een vaste stapgrootte.

 • Shift + links-klik (of rechts-) + slepen verandert een waarde met kleinere stappen.

 • Ctrl + links-klik + slepen verandert een waarde met grotere stappen.

Hier is de hele referentie:

Wanneer je de waarden in de buurt komen kun je ze precies afstellen met de kleine pijltjes aan de rechterkant.

Het waarde gebied van de schuifbalk is ook als tekst bewerker te gebruiken, je kan de waarde direct intypen.

Bij sommige opties kun je de schuif ook naar buiten de balk bewegen, bijvoorbeeld bij de instelling voor grootte kun je zo tot 10000 gaan.

Muiswiel acties op het canvas

Bij het gebruik van gereedschappen kun je ook het muiswiel gebruiken, in combinatie met hulptoetsen om dingen te doen met de opties van het gereedschap:

 • Alt + Muiswiel: verhogen/verlagen doorzichtigheid

 • Shift + primaire + Muiswiel: verhogen/verlagen helling

 • Shift + Alt + Muiswiel: verhogen/verlagen hoek

 • Primaire + Alt + Muiswiel: verhogen/verlagen grootte

 • Shift + primaire + Alt + Muiswiel: verhogen/verlagen onderlinge afstand

Noot: De primaire hulptoets is doorgaans Ctrl of Cmd, afhankelijk van je platform.[7] Zie [XDS].