3. Een Raster Tekenen

Hoe kun je een raster genereren dat echt onderdeel van je tekening is? Het raster van GIMP is een hulpmiddel, geen tekening. Maar je kan wel de plug-in Raster gebruiken om een raster te tekenen zoals het afbeeldingsraster. (En de plug-in heeft trouwens nog veel meer mogelijkheden.)

Zie ook Raster en Hulplijnen.