3.14. Klonen met perspectief

Afbeelding 14.99. Het gereedschap Klonen met perspectief in de gereedschapskist

Het gereedschap “Klonen met perspectief” in de gereedschapskist

Met deze tool kunt u klonen volgens het gewenste perspectief. Stel eerst de gewenste verdwijnlijnen in op dezelfde manier als met het gereedschap Perspectief. Kopieer daarna het brongebied op dezelfde manier als met het gereedschap Klonen.

3.14.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • Vanuit het afbeeldingsmenu: GereedschapTekenenKlonen met perspectief.

  • Door op het gereedschapspictogram te klikken: in de Gereedschapskist.

3.14.2. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Ctrl

Door te klikken met Ctrlingedrukt selecteert u een nieuw brongebied.

Shift

Wanneer de bron is ingesteld en u drukt op deze toets dan ziet u een dunne lijn die het eerder aangeklikte punt verbindt met de huidige muispositie. Als u nogmaals klikt met de Shift-toets ingedrukt, dan wordt de bron langs deze regel gekloond. Vooral handig bij het klonen vanuit een patroon.

3.14.3. Opties

Afbeelding 14.100. Opties van het Klonen met perspectief

Opties van het Klonen met perspectief

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Werkwijze

Bij dit gereedschap moet u eerst Perspectief aanpassen uitvoeren. Dit werkt net als bij het gereedschap perspectief. Vervolgens kiest u Klonen met perspectief en gebruikt dit op dezelfde manier als het gereedschap Klonen.

Modus; Dekking; Penseel; Grootte; Verhouding; Hoek; Tussenruimte; Hardheid; Kracht; Gedrag; Opties; Uitvloeiingsopties; Spikkeleffect; Vloeiende lijnen; Penseelgrootte vergrendelen

Zie de Algemene Eigenschappen voor een beschrijving van de opties die van toepassing zijn op veel of alle tekengereedschappen.

Harde rand: deze optie geeft een harde contour aan het gekloonde gebied.

Bron, Uitlijning

Dit is allemaal hetzelfde als bij gewoon Klonen.

3.14.4. Voorbeeld

Afbeelding 14.101. Klonen met perspectief voorbeeld

“Klonen met perspectief” voorbeeld

Het Perspectief aanpassen is aangevinkt. Er zijn verdwijnlijnen geplaatst.

“Klonen met perspectief” voorbeeld

De optie Klonen met perspectief is aangevinkt. De witte rechthoek is gekloond. U ziet dat het kleiner wordt in de verte.