5.8. Het dialoogvenster monsterpunten

Terwijl de Kleurkiezer kleurinformatie over één pixel kan weergeven, kunnen in het dialoogvenster Monsterpunten tegelijkertijd de gegevens van vier pixels van de actieve laag of de afbeelding worden weergegeven. Een ander belangrijk verschil is dat de waarden van deze punten in realtime worden gewijzigd terwijl u aan het beeld werkt.

5.8.1. Het dialoogvenster openen

Het dialoogvenster Monsterpunten is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

  • uit het afbeeldingsmenu: VenstersDokbare venstersMonsterpunten.

  • in het menu Tab in een dokbaar dialoogvenster door op te klikken en Tab toevoegenMonsterpunten te selecteren.

5.8.2. Monsterpunten gebruiken

Als u een Monsterpunt wilt maken, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op een van de twee linialen in het afbeeldingsvenster en sleept u de muisaanwijzer. Er verschijnen twee loodrechte hulplijnen. Het monsterpunt is waar beide hulplijnen elkaar kruisen. U kunt de coördinaten zien in de linkerbenedenhoek en de informatiebalk van het afbeeldingsvenster. Laat de muisknop los op de juiste plek.

Het dradenkruis krijg je met Ctrl + klik-en-sleep van een liniaal.

Standaard wordt dit monsterpunt geleverd met een ronde markering en een volgnummer. U kunt deze markeringen annuleren door de optie monsterpunten weergeven in het menu Beeld uit te schakelen.

Het dialoogvenster monsterpunten zou automatisch geopend moeten worden wanneer u een monsterpunt maakt. Dit werkt niet; je moet het handmatig openen.

Een monsterpunt verplaatsen of verwijderen:

  • Met het gereedschap pipet klikt u eenvoudig op het monsterpunt en sleept u het naar een liniaal om het te verwijderen.

  • Door met een verfgereedschap Ctrl + klik en slepen naar een liniaal kunt u het monsterpunt ook verwijderen.

Standaard wordt bemonstering uitgevoerd op alle lagen. Als u alleen op de actieve laag wilt monsteren, schakelt u de optie Samengevoegd monsteren in het tab-menu uit:

Afbeelding 15.93. Het menu Monsterpunt

Het menu “Monsterpunt”

5.8.3. Beschrijving van het dialoogvenster Monsterpunten

Afbeelding 15.94. Het dialoogvenster Monsterpunten

Het dialoogvenster Monsterpunten

De informatie over vier monsterpunten wordt in dit venster weergegeven. U kunt er meer maken, die zullen bestaan en niet worden weergegeven. Om ze weer te geven, moet u weergegeven punten verwijderen.

De kleur van het bemonsterde punt wordt weergegeven in een staalvak.

In de vervolgkeuzelijst kunt u kiezen tussen:

Pixel (Beeldpunt)

Deze keuze geeft de rode, groene, blauwe en alfawaarden van de pixel weer, als getallen tussen 0 en 255.

RGB

Deze keuze geeft de rode, groene, blauwe en alfawaarden van de pixel weer, als percentages. Het toont ook de hexadecimale waarde van de kleur van de pixel.

HSV

Deze keuze geeft de tint weer, in graden, evenals de verzadiging, waarde en alfa van de pixel, als percentages.

CMYK

Deze keuze geeft de cyaan-, magenta-, gele, zwarte en alfawaarden van de pixel weer in percentages.

Voor elk kanaal worden gegevens aangeleverd in het gekozen kleurmodel. De Alpha is alleen aanwezig als de afbeelding een Alpha-kanaal bevat.

Hexa wordt alleen weergegeven met de RGB-modus. Dat is de hexadecimale code van de HTML-notatie.