5.14. Laaggrens tonen

De opdracht Laaggrens tonen schakelt de weergave van de gele stippellijn rond een laag in het afbeeldingsvenster in en uit. De stippellijn is eigenlijk alleen zichtbaar als de laag kleiner is dan het afbeeldingsvenster. Wanneer de laag dezelfde grootte heeft als het afbeeldingsvenster, wordt de laaggrens verduisterd door de afbeeldingsrand.

U kunt de standaard voor de laaggrens instellen in het dialoogvenster Uiterlijk beeldvenster.

5.14.1. De opdracht activeren

  • U kunt dit commando openen vanuit de menubalk van de afbeelding via BeeldLaaggrens tonen.