4.7. De Modus veranderen

Zoals alles heb je afbeeldingen in verschillende smaken voor verschillende doelen. Sommige afbeeldingen zijn klein en simpel, ander zijn groot en vol natuurlijke kleuren. GIMP kan dat allemaal aan en meer. Dat begint bij de juiste keuze van de afbeeldingsmodus. Om de modus van een afbeelding te veranderen klik je dit menu aan en kies je een van de opties (het omzetten kan even duren).

Afbeelding 3.31. De dialoog voor het aanpassen van de modus

De dialoog voor het aanpassen van de modus

RGB- Dit is verreweg de meest gebruikte modus, voor afbeeldingen van hoge kwaliteit die miljoenen kleuren kunnen bevatten. Het is ook de modus die de meeste bewerkingen toelaat. In RGB modus bestaat elk beeldpunt uit 3 of 4 componenten: R->Rood, G->Groen, B->Blauw (, transparantie). Elk van die kleuren heeft een intensiteit van 0-255. Wat je op dat punt in de afbeelding ziet is de optelling van die intensiteiten van die kleuren.

Indexed- This is the mode usually used when file size is of concern, or when you are working with images with few colors. It involves using a fixed number of colors (256 or less) for the entire image to represent colors. By default, when you change an image to a paletted image, GIMP generates an optimum palette to best represent your image.

Afbeelding 3.32. Dialoogvenster Geïndexeerde kleuromzetting

Dialoogvenster “Geïndexeerde kleuromzetting”

Zoals je mag verwachten wordt de bestandsgrootte kleiner, maar allerlei bewerkingen van GIMP zijn niet meer mogelijk in deze modus . Om de afbeelding te kunnen bewerken is het vaak het best om hem in RGB(A) modus te zetten, en pas als je klaar bent omzetten naar geïndexeerde kleuren. Tref je een bewerking die ook in RGB modus niet mogelijk is dan kun je proberen transparantie aan de huidige laag toe te voegen, dat is ook een eigenschap waar veel filters van afhankelijk zijn. Dat doe je met LaagTransparantieAlfakanaal toevoegen.

Afbeelding 3.33. Alfakanaal Toevoegen

Alfakanaal Toevoegen

Grijswaarden- Afbeeldingen in grijswaarden bestaan alleen uit wit, zwart en 254 tinten grijs. Deze modus heeft een aantal specifieke toepassingen en neemt eveneens minder ruimte in dan RGB. Let wel op of de vorm waarin je het bestand wil opslaan ondersteund wordt in de omgeving waar die terechtkomt.

Het is niet nodig om een afbeelding naar een specifieke modus te converteren voor je hem exporteert omdat GIMP slim genoeg is om dat te doen wanneer dat nodig is.