3. Het Snelmasker

Afbeelding 7.9. Afbeelding met het ingeschakelde Snelmasker

Afbeelding met het ingeschakelde “Snelmasker”

De selectie gereedschappen laten de grenzen van de selectie zien, maar dat wordt onduidelijk als er een ingewikkeld deel van de afbeelding geselecteerd is. In deze gevallen kan het gebruik van het Snelmasker de zaken enigszins eenvoudiger maken. Eenvoudig gezegd, laat het Snelmasker je een selectie tekenen in plaats van alleen de buitenrand aan te geven.

3.1. Overzicht

Normaal als je iets selecteert in GIMP zal er in de afbeelding een lijn met daarop schuivende lichte en donkere stukken verschijnen, de zogenaamde marcherende mieren om de selectie heen. Het selecteren van delen van de afbeelding heeft echter veel meer mogelijkheden dan deze bewegende lijn je laat zien. In GIMP is een selectie een volledig grijswaarden kanaal die over de hele afbeelding heen ligt en de mate van geselecteerdheid van een beeldpunt aangeeft met een waarde tussen de 0 (ongeselecteerd) en 255(volledig geselecteerd). De marcherende mierenlijn is getekend op de omtrek waar de beeldpunten voor minstens de helft geselecteerd zijn. Dus de marcherende mieren laten een vereenvoudigde situatie zien; een beeldpunt zit niet noodzakelijk óf binnen óf buiten een selectie, maar de lijn van marcherende mieren geeft in het grotendeels geselecteerd zijn aan.

Het Snelmasker is de wijze waarop GIMP je de volledige structuur van de selectie laat zien. Indien je het activeert kun je op een aantal nieuwe geavanceerde manieren de selectie bewerken. Om het Snelmasker te activeren kun je de knop linksonder indrukken waarbij de zwart-witte lijn van het vierkantje een ononderbroken rode lijn wordt. De knop is een schakelaar, dus door er weer een keer op te klikken wordt het vierkantje weer zwart-wit omlijnd en worden selecties weer met lijnen weergegeven. Via de afbeeldingsmenubalk kun je het snelmasker ook uit of aanschakelen via: SelecterenSnelmasker schakelen, of met behulp van de Shift+Q sneltoetscombinatie.

Als het Snelmasker aanstaat wordt de selectie weergegeven alsof er een doorzichtig rood scherm over de afbeelding heen gelegd is. De doorzichtigheid van dit scherm op ieder beeldpunt geeft aan hoe sterk dat punt geselecteerd is. Standaard heeft dit scherm, of masker, een rode kleur, maar dit kun je ook veranderen als je vindt dat een andere kleur beter werkt. Hoe minder een beeldpunt geselecteerd is des te meer bedekt het is door het masker: volledig geselecteerde beeldpunten worden in normaal, helder weergegeven.

Als het Snelmasker aanstaat, worden veel bewerkingsmogelijkheden niet meer op de afbeelding maar op het selectiemasker uitgevoerd. Dit geldt in het bijzonder voor de tekengereedschappen. Als je iets met wit tekent worden de gewitte beeldpunten geselecteerd, met zwart worden ze dan weer niet geselecteerd. Je kunt ieder verfgereedschap hiervoor gebruiken en verder ook nog de emmer-vullingen de verloopvullingsgereedschappen. Veel geoefende gebruikers ervaren het tekenen van de selectie als een eenvoudige en effectieve manier is om een afbeelding op een elegante manier te bewerken.

[Tip] Tip

Je kunt de selectie, zoals die met het Snelmasker is gemaakt, in een kanaal opslaan met het afbeeldingsmenu via: SelecterenOpslaan naar kanaal. Het kanaal krijgt de naam Selectiemasker kopiëren (zonodig gevolgd door #1, #2 enz.)

[Tip] Tip

Als het Snelmasker aanstaat worden de knip en plak-bewerkingen ook op het Snelmasker uitgevoerd. Je kunt dit ook gebruiken als een manier om een selectie van de ene naar een andere afbeelding over te brengen.

Je kunt meer informatie over het Snelmasker en Selectie maskers vinden in het hoofdstuk over het dialoogvenster kanalen.