5.3. Het dialoogvenster Apparaatstatus

Afbeelding 15.80. Het dialoogvenster Apparaatstatus

Het dialoogvenster “Apparaatstatus”

Dit venster verzamelt de huidige opties van gereedschapskist, voor elk van uw invoerapparaten: de muis (met de naam Core pointer) of de tablet, als u er een hebt. Deze opties worden weergegeven door pictogrammen: voorgrond- en achtergrondkleuren, penseel, patroon en verloop. Met uitzondering van kleuren, opent het klikken op een pictogram het venster waarmee u een andere optie kunt selecteren; de gereedschapskist wordt bijgewerkt bij het wijzigen. U kunt items naar dit dialoogvenster slepen en neerzetten.

De knop Apparaatstatus opslaan onder aan het venster lijkt dezelfde actie te hebben als de optie Apparaatstatus nu opnemen in het gedeelte Invoerapparaten in voorkeuren.

5.3.1. Het dialoogvenster activeren

Het dialoogvenster apparaatstatus is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan. Het kan op twee manieren worden geactiveerd:

  • Vanuit een afbeeldingsmenu : VenstersDokbare venstersApparaatstatus.

  • Vanuit het tab menu in een dialoogvenster: Tab toevoegenApparaatstatus