3. Bestanden openen

Er zijn verschillende manieren om een bestaande afbeelding met GIMP te openen:

3.1. Een bestand openen

De eenvoudigste manier om een bestand te openen is met het menu door: BestandOpenen in het gereedschapsvenster te gebruiken. Hierdoor open je het Afbeelding openen venster en kun je naar je bestanden bladeren. Het gewenste bestand kun je aanklikken. Als je weet waar het bestand staat en wat de naam ervan is, is dit de makkelijke manier.

[Opmerking] Opmerking

Wanneer je een bestand met GIMP opent, moet hij eerst bepalen in welke opmaak het bestand de afbeelding beschrijft; het bestandstype. Daarvoor zal hij eerst in het bestand kijken om aan de hand hiervan te bepalen om welke opmaak het gaat: de inhoud is een betrouwbaardere maatstaf voor het bestandstype. De meest gebruikte bestandsopmaken maken gebruik van de zogenaamde magic headers, afgesproken codes waaraan ze herkend kunnen worden. Als deze koppen geen uitsluitsel geven, zal GIMP de indeling proberen te gebruiken volgens de uitgang van de bestandsnaam (de extensiezoals jpg etc.).

Afbeelding 5.4. Het dialoogvenster Afbeelding Openen

Het dialoogvenster “Afbeelding Openen”

GIMP 2.2 introduced a new Open Image dialog that provides several features to help you navigate quickly to a file. Perhaps the most important is the ability to create bookmarks, or Places, for folders that you use often. Your list of bookmarks appears on the left side of the dialog. The ones at the top, such as Desktop, are provided automatically. Use the Add button to add the current directory to the list. Use the Remove button to remove the selected bookmark. Double-click on a bookmark to navigate directly to that directory.

In het midden van het dialoogvenster staat de inhoud van de geselecteerde map afgebeeld. De mappen die er in zitten komen als eerste, bovenaan de lijst te staan waarna de bestandsnamen afgebeeld worden. Standaard worden alle bruikbare soorten afbeeldingen in de geselecteerde map getoond maar met behulp van de bestandstype selectie die onder de bestandenlijst staat, kun je alle bestanden laten weergeven.

Als je op een van de bestanden in de lijst van bestandsnamen klikt en het bestand een bekend afbeeldingsbestand is, zal er een voorbeeld van het bestand zichtbaar worden gemaakt aan de rechterkant van het dialoogvenster, samen met enkele globale eigenschappen van de afbeelding. Deze voorbeelden worden ergens tijdelijk aangemaakt en er kunnen dus vreemde dingen gebeuren die de weergave ervan verstoren. Als je inderdaad iets vreemds ziet gebeuren kun je het voorbeeld verversen door de CTRL-toets in te drukken en dan in het vak van het voorbeeld te klikken.

Het eerder genoemde invulveld Locatie kun je in- en uitschakelen met de knop linksboven die een kladblok voorstelt, of met de toets combinatie Ctrl+L.

[Opmerking] Opmerking

Meestal is het voldoende om de naam van het bestand te selecteren en op de knop Openen aan de rechteronderkant van het dialoogventer te klikken. GIMP kan normaliter wel bepalen om wat voor type bestand het gaat. In zeldzame gevallen, meestal als het om een ongewoon bestandtype gaat en de extensie van het bestand ook geen duidelijkheid geeft, kan dit misgaan. Indien dit gebeurt kun je de GIMP expliciet vertellen wat het type is door het Selecteer bestandstype-menu uit te rollen en zelf het het correcte type uit de lijst te selecteren. Het komt echter vaker voor dat het bestand niet gelezen kan worden omdat het beschadigd is geraakt of GIMP de opmaak niet ondersteunt.

3.1.1. Uit PDF importeren

Als je een PDF bestand selecteert om te openen zal GIMP een extra keuzescherm tonen met specifieke opties voor dat type bestand.

Pagina selectie

Je kan pagina's selecteren door een of meer paginanummers of reeksen te typen, gescheiden door komma's. Bijvoorbeeld 4-7,9 selecteert bladzijden 4, 5, 6, 7 en 9 van het document. Het standaardgedrag is alle pagina's te selecteren.

Pagina's openen als

Kies je Afbeeldingen, dan zal GIMP elk van de geselecteerde bladzijden openen als een aparte afbeelding. Kies je Lagen dan zal GIMP één afbeelding maken met elke geselecteerde bladzijde in een eigen laag.

Breedte en Hoogte

De grootte van de gecreëerde afbeelding wordt bepaald door de Breedte, Hoogte, en Resolutie instellingen. Een PDF document bevat informatie over zijn fysieke breedte en hoogte, dus de resolutie en het aantal beeldpunten in de breedte en de hoogte, zijn aan elkaar gekoppeld, en je hoeft maar een van de gegevens te kiezen.

Gebruik anti-aliassing

Vink dit vak je aan om anti-aliasing toe te passen op de tekst in de afbeelding.

3.1.2. Importeren van PostScript

Als je een PostScript bestand selecteert om te openen zal GIMP een extra keuzescherm tonen met specifieke opties voor dat type bestand.

Pagina selectie

You can select pages by typing one or more page numbers or ranges, separated by commas. For example, 4-7,9 selects pages 4, 5, 6, 7, and 9 of the document. The default is to select all of the pages in the document. Note: this is only visible if there is more than one page.

Pagina's openen als

If this is set to Images, then GIMP will open each of the selected pages as a separate image. If it is set to Layers, then GIMP will create one image with each of the selected pages in its own layer. Note: this is only visible if there is more than one page.

Renderen

De grootte van de gecreëerde afbeelding wordt bepaald door de Breedte, Hoogte, en Resolutie instellingen. Een PostScript document bevat informatie over zijn fysieke breedte en hoogte, dus de resolutie en het aantal beeldpunten in de breedte en de hoogte, zijn aan elkaar gekoppeld, en je hoeft maar een van de gegevens te kiezen.

Coloring

Selecteer Z/W om de afbeelding te openen als geïndexeerd bestand met alleen de kleuren wit en zwart, Grijs voor een afbeelding in alle mogelijke tinten grijs, of Kleur voor een RGB afbeelding (zie Paragraaf 1, “Soorten afbeeldingen” voor volledige uitleg van deze weergave typen). Selecteer Automatisch om GIMP zelf te laten bepalen wat de meest passende vorm is bij de inhoud van de afbeelding.

Probeer Selectieomtrek

Als dit is aangevinkt zal GIMP de informatie over het begrenzingsvak in het PostScript bestand gebruiken om een zo klein mogelijke pagina te maken; dit komt erop neer dat ongebruikte lege randen van de afbeelding worden weggesneden. Niet alle PostScript bestanden hebben die begrenzingsvak informatie, dan wordt dit genegeerd.

Anti-aliasing

Je kan GIMP naar wens anti-aliasing apart voor tekst en voor afbeeldingen in het bestand laten toepassen. Zowel Zwak als Sterk anti-aliassen kan worden gebruikt: meestal werkt Sterk het mooist.