6.33. Configure Grid…

Er is alleen een rechthoekig, Carthaesisch raster moglijk. Verder kunt u de kleuren van de rasterlijnen kiezen. De onderlinge afstanden en de verschuiving ten opzichte van het nulpunt van het coördinatensysteem van de lijnen in de horizontale en verticale richting zijn onafhankelijk van elkaar te kiezen. Tenslotte kunt u tussen vijf verschillende opmaken van de zichtbare rasterlijnen kiezen:

6.33.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through ImageConfigure Grid….

6.33.2. Description of the Configure Image Grid dialog

Afbeelding 16.98. The Configure Grid dialog

The “Configure Grid” dialog

Appearance

In the Configure Grid dialog, you can set the properties of the grid which is shown when you turn on the image grid.

Line style
Doorsnedes (punten)

Bij deze opmaak vallen de hulplijnen het minste op; ieder kruispunt van rasterlijnen wordt weergegeven met een punt.

Doorsnedes (kruisdraden)

Deze opmaak, die als standaard ingesteld is, laat plusvormige kruisdraden op ieder rasterkruispunt zien.

Gestreept

In deze opmaak worden de rasterlijnen weergegeven door korte lijstukken met de geselecteerde voorgrondkleur. Dit wordt vaak onduidelijk als de afstand tussen de rasterelijnen klein is.

Dubbele gestreept

In deze opmaak worden de lijnen helemaal getoond maar bestaan ze uit aan elkaar gelegde lijnstukjes van afwissslende de voor- en achtergrondkleur.

Vast

In deze opmaak worden de rasterlijnen door ddorlopende lijnen in de geselecteerde voorgrondkleur afgebeeld.

Foreground and Background colors

Click on the color button to select a new color for the grid.

Spacing

Width and Height

You can select the cell size of the grid and the unit of measurement.

Offset

Width and Height

You can set the offset of the first cell. The coordinate origin is the upper left corner of the image. By default, the grid begins at the coordinate origin, (0,0).