3.6. Potlood

Afbeelding 14.74. Gereedschap Potlood

Gereedschap Potlood

Het gereedschap Potlood wordt gebruikt om met de hand/muis lijnen met een harde rand te tekenen. Het potlood en de penseel zijn vergelijkbare gereedschappen. Het belangrijkste verschil tussen de twee gereedschappen is dat het potloodgereedschap geen vage randen produceert, zelfs niet met een wazig penseel. Het doet niet eens anti-aliasing (randen verzachten).

Misschien wel het belangrijkste gebruik is bij het werken aan kleine afbeeldingen, zoals pictogrammen, waar u op een hoog zoomniveau werkt en elke pixel precies goed wilt krijgen. Met het potloodgereedschap kunt u erop vertrouwen dat elke pixel in de omtrek van het penseel precies op de manier wordt gewijzigd die u verwacht.

[Tip] Tip

Als u rechte lijnen wilt tekenen met het potlood (of een van de verschillende andere verfgereedschappen), klikt u op het beginpunt, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op het eindpunt.

3.6.1. Het gereedschap activeren

  • Het Potlood opent u vanuit de menubalk voor de afbeelding GereedschapTekenenPotlood

  • Het potlood kan ook worden geactiveerd door op het pictogram te klikken:

  • of door de sneltoets N in te drukken.

3.6.2. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Ctrl

Met deze toets wordt het potlood gewijzigd in een Kleurkiezer.

Shift

Met deze toets wordt het potlood in de rechte lijnmodus geplaatst. Als u Shift ingedrukt houdt terwijl u op de linkermuisknop klikt wordt een rechte lijn gemaakt. Opeenvolgende klikken blijven rechte lijnen tekenen die beginnen bij het einde van de vorige.

3.6.3. Opties

Afbeelding 14.75. Opties van het gereedschap Potlood

Opties van het gereedschap “Potlood”

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Modus; Dekking; Penseel; Grootte; Verhouding; Hoek; Tussenruimte; Hardheid; Gedrag; Uitvloeiingsopties; Kracht; Spikkeleffect; Vloeiende lijnen; Penseelgrootte vergrendelen; Oplopend
Zie de Algemene Eigenschappen voor een beschrijving van de opties die van toepassing zijn op veel of alle tekengereedschappen.