6. Het menu Afbeelding

6.1. Overview

Afbeelding 16.63. The Contents of the Image Menu

The Contents of the “Image” Menu

The Image menu contains commands which use or affect the entire image in some way, not just the active layer or some other specific part of the image.

[Opmerking] Opmerking

Naast de opdrachten die hier worden beschreven, kun je ook andere keuzen in het menu vinden. Die maken geen deel uit van GIMP zelf, maar zijn toegevoegd door extensies (plug-ins). Informatie over de functionaliteit van een plug-in vind je in de bijbehorende documentatie.