3.3. Penseelgereedschappen (Potlood, Penseel, Verfspuit)

Afbeelding 14.61. Tekenen voorbeeld

Tekenen voorbeeld

Drie lijnen geschilderd met hetzelfde ronde fuzzy penseel (omtrek linksboven) met gebruik van het potlood (links), penseel (midden) en Verfspuit (rechts).


De gereedschappen in deze groep zijn de basis schildergereedschappen van GIMP en ze hebben genoeg functies gemeen om ze samen in deze sectie te bespreken. Functies die alle tekengereedschappen gemeen hebben, worden beschreven in de sectie Algemene functies. Functies die specifiek zijn voor een afzonderlijk gereedschap worden beschreven in de sectie die aan dat gereedschap is gewijd.

Het potlood is de grofste van de gereedschappen in deze groep: het maakt harde afgetekende penseelstreken. Het penseel is gemiddeld: het is waarschijnlijk de meest gebruikte van de groep. De Verfpuit is de meest flexibele en controleerbare. Maar die flexibiliteit maakt hem ook wat moeilijker te gebruiken dan het penseel.

Al deze gereedschappen delen dezelfde penselen en dezelfde opties voor het kiezen van kleuren, hetzij vanuit het basispalet of vanuit een verloop. Ze zijn allemaal in staat om met elke voorhanden modus te schilderen.

3.3.1. Hulptoetsen

Ctrl

Indrukken van de Ctrl-toets wijzigt elk van deze gereedschappen in een Kleurkiezer: als u dan op een pixel van een laag klikt, wordt de voorgrondkleur (zoals weergegeven in het Gereedschapskist kleurenvak) ingesteld op de kleur van dat pixel.

Shift

Deze toets zet het gereedschap in de modus rechte lijn. Als u Shift ingedrukt houdt terwijl u met de linkermuisknop klikt zet u het begin van een rechte lijn. Opeenvolgende klikken blijven rechte lijnen tekenen die beginnen in het vorige punt.