2.2. Selecties optellen en aftrekken

Gereedschappen hebben opties waarmee je het gedrag kan preciseren. Ieder selectie gereedschap laat je een selectie modus instellen. De volgende keuzes zijn mogelijk:

Afbeelding 7.8. Een rechthoekige selectie vergroten met de Lasso

Een rechthoekige selectie vergroten met de Lasso

De figuur toont een rechthoekige selectie. Selecteer de Lasso. Maak een vrije selectie met de muis: Klik ergens, houdt de muisknop ingedrukt, beweeg langs wat de rand moet worden en laat hem los op het beginpunt terwijl je de Shift toets ingedrukt houdt. Laat de muisknop eerder los om rechte lijnen in te voegen.

[Opmerking] Opmerking

Om kleine fouten in de selectie te verbeteren, gebruik het Snelmasker.