4.4. Dialoogvenster Sjablonen

Afbeelding 15.75. Het dialoogvenster Sjablonen

Het dialoogvenster Sjablonen

Templates are pre-defined image settings that you can use to quickly create a new image with your preferred dimensions, resolution etc. GIMP comes with a lot of templates installed, but you can also create your own. When you create a new image, you can access the list of existing templates to choose one to be used as base for your new image. The Templates dialog allows you to manage these templates.

4.4.1. Het dialoogvenster openen

Het dialoogvenster Sjablonen is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

  • vanuit het afbeeldingsmenu: Venstersdokbare venstersSjablonen.

  • in het menu Tab in elk dokbaar dialoogvenster door te klikken op en dan Tab toevoegenSjablonen te selecteren.

4.4.2. Het dialoogvenster Sjablonen gebruiken

You select a template by clicking on its icon. Right clicking reveals a local menu that offers the same functions as the buttons.

4.4.2.1. Raster-/lijstmodus

In het Tab menu van het dialoogvenster Sjablonen kunt u kiezen tussen Als raster tonen en Als lijst tonen. In de rastermodus worden sjablonen getoond als vaak identieke pictogrammen (u kunt ze dus een bepaald pictogram toekennen, zoals we later zullen zien); naast en onder elkaar. Alleen de naam van de geselecteerde sjabloon wordt weergegeven. In de lijstmodus worden ze onder elkaar gezet; pictogrammen blijven hetzelfde, maar alle namen worden ook weergegeven.

In dit tabbladmenu kunt u met de optie Voorbeeldgrootte de grootte van pictogrammen wijzigen.

[Tip] Tip

Ctrl+F in een lijstweergave opent een zoekveld. Zie Als Lijst tonen; Als Raster tonen

4.4.2.2. Knoppen onderaan

Met de knoppen onderaan het dialoogvenster kunt u verschillende bewerkingen op de sjablonen uitvoeren:

Nieuwe afbeelding aanmaken op basis van de geselecteerde sjabloon

Clicking on this button creates a new image with the settings defined in the selected template.

Nieuwe sjabloon aanmaken

Als u op deze knop klikt, wordt het dialoogvenster Nieuwe sjabloon geopend, identiek aan het dialoogvenster Sjabloon bewerken, dat we hieronder zullen zien.

Deze sjabloon dupliceren

Clicking on this button opens the Edit Template dialog that is documented next.

De geselecteerde sjabloon bewerken

Clicking on this button opens the Edit Template dialog where you can adjust the image related settings for the selected template.

De geselecteerde sjabloon verwijderen

This deletes the selected template after asking for confirmation.

[Tip] Tip

Every template is stored in a templaterc file in your personal GIMP directory. If you want to restore some deleted templates, you can copy or append template entries to your file from the master templaterc file in the etc/gimp/2.0 directory of GIMP's system folder.

4.4.3. Sjabloon bewerken

Afbeelding 15.76. Het dialoogvenster Sjabloon bewerken

Het dialoogvenster Sjabloon bewerken

This dialog allows you to change the settings of the selected template.

You can access this dialog by clicking on the Edit Template button at the bottom of the Templates Dialog

Opties

Naam

In this text box, you can modify the name of the template.

Pictogram

By clicking on this icon, you can select a different icon that will be shown in front of the name of this template. The icon can be picked from a list of pre-defined icons, from a file on your computer, or by pasting from the clipboard.

Afbeeldingsgrootte

Here you set the width and height of the new image. The default units are pixels, but you can switch to another unit using the adjoining menu. If you do, note that the resulting pixel size will be determined by the X and Y resolution (which you can change in the Advanced Options), and by the setting of Dot for Dot, which you can change in the View menu.

Staand/Liggend knoppen

These buttons toggle between Portrait and Landscape mode. Their effect is to exchange the values for Width and Height. If the X and Y resolutions are different (in Advanced Options), then these values are also exchanged. On the right, image size, image resolution and color space are displayed.

Geavanceerde opties

Afbeelding 15.77. Het dialoogvenster Geavanceerde opties

Het dialoogvenster “Geavanceerde opties”


The advanced options let you change several additional image settings.

X- en Y-resolutie

Deze waarden spelen vooral een rol bij het afdrukken: ze hebben geen invloed op de grootte van de afbeelding in pixels, maar ze bepalen de grootte op papier wanneer ze wordt afgedrukt. Ze kunnen ook van invloed zijn op de manier waarop het beeld op de monitor wordt weergegeven: als Punt voor punt is uitgeschakeld in het menu Beeld, probeert GIMP bij 100% zo het beeld op de monitor weer te geven op de juiste fysieke grootte, zoals berekend op basis van de pixelafmetingen en de resolutie. Het is echter mogelijk dat de weergave niet nauwkeurig is, tenzij het beeldscherm is gekalibreerd. Dit kan worden gedaan wanneer GIMP is geïnstalleerd of via het tabblad Weergave van het dialoogvenster Voorkeuren.

Color space

U kunt de nieuwe afbeelding maken als een RGB-afbeelding of een grijswaardenafbeelding. U kunt op deze manier niet direct een geïndexeerde afbeelding maken, maar niets weerhoudt u er natuurlijk van om de afbeelding naar de geïndexeerde modus te converteren nadat deze is gemaakt.

Precision

You can select the precision that GIMP will use for this image. For more information see the Precision menu documentation.

Gamma

You can select whether to use Perceptual gamma, or linear light. For more information see also the Precision menu documentation.

Color manage this image

When enabled, the image will be color managed. Disabling color management is equivalent to choosing a built-in sRGB profile.

Color profile

Here you can select the color profile for this image. The default is the built-in sRGB color profile, but you can also select your own color profile from a file on your computer.

Fill with

You have five choices for filling the new image's background layer:

  • Foreground color, uses the current foreground color as shown in the Toolbox.

  • Background color, uses the current background color as shown in the Toolbox.

  • White, uses white for the background layer.

  • Transparency. If this option is chosen, then the Background layer in the new image will be created with an alpha channel; otherwise not. The background layer will be transparent.

  • Pattern, uses the active pattern at the time of creating the image to fill the background layer.

Opmerking

You can add a default comment here that will be attached to the image. When exporting this image, the comment will be added too for file formats that support comments. You will still be able to change this comment in the export dialog.