5.6. Tekst

Afbeelding 14.181. Het Tekstgereedschap in de Gereedschapskist

Het Tekstgereedschap in de Gereedschapskist

The Text tool adds text to your image in a new layer. Text can be edited directly on canvas. A text tool box, which shows up on top of the canvas above the text box, allows you to quickly change some of the text characteristics (for selected text or newly typed text only). No Text Editor is needed anymore (although you can still use it if you want by checking the Use editor option in the Tool Options dialog. You can also still use the Text Option dialog, to change the font, color and size of your text, and justify it, interactively. Right clicking on the text opens a context menu that allows you to copy, cut, paste, open a text file, and other text related commands.

Je moet minimaal beginnen met de plek voor de tekst aan te klikken. Zodra je begint te typen zal dan een rechthoekig kader ontstaan dat meegroeit met de tekst. Je kan ook eerst het kader tekenen, waarna de tekst zich daarin past. Je kan het kader groter/kleiner maken zoals je dat met rechthoekige selecties doet.

In dit hoofdstuk worden de opties van het gereedschap beschreven. Lees hoe je het tekstgereedschap gebruikt in Tekst Bewerken.

5.6.1. Het gereedschap activeren

Je kan dit gereedschap op verschillende manieren bereiken:

  • Vanuit de menu balk voor de afbeelding GereedschapTekst,

  • door op het pictogram in de gereedschapskist te klikken,

  • of door de sneltoets T in te drukken.

5.6.2. Opties

Afbeelding 14.182. Opties van het Tekstgereedschap

Opties van het Tekstgereedschap

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Lettertype

Klik op de lettertypen knop om de lettertypeselector van dit gereedschap te openen, die je een lijst toont van de beschikbare lettertypen.

Onderaan dat venster staat een rij pictogrammen als knoppen voor:

Kies een van de lettertypen. Als je je keuze maakt wordt die toegepast op de geselecteerde tekst en/of op wat je daarna typt.

[Tip] Tip

Je kan het muiswiel gebruiken om door de lijst te bladeren of het schuifbalkje rechts.

Grootte

Hiermee stel je de hoogte van de letters in, in een van de te selecteren eenheden.

Tekstbewerker gebruiken

Gebruik het losse tekstbewerker venster om de tekst in te voeren in plaats van het bewerken in de afbeelding.

Randen glad maken

Deze optie (Anti-aliasing) zorgt ervoor dat de tekst veel zachtere randen en hoeken krijgt. Dit wordt bereikt door een speciaal soort vervagen van de randen van de lettertekens. Deze optie kan de tekst er mooier laten uitzien. Bij afbeeldingen in geïndexeerde kleuren moet je er heel voorzichtig mee zijn.

Hinting

Gebruik de opties zonodig om letters in kleine punt-groottes duidelijker te maken.

Kleur

Kleur van de te schrijven tekst. Standaard zwart. De kleur is te kiezen met de kleurenselector door er op te klikken.

[Tip] Tip

Je kan ook de voor- of achtergrondkleur uit de gereedschapskist op de tekst slepen.

Uitlijnen

Laat de tekst uitlijnen volgens de regels overeenkomend met de pictogrammen (links, rechts, gecentreerd, uitvullen).

Inspringen

Regelt het inspringen van de eerste regel van de tekst vanaf de kantlijn (dus niet bij gecentreerde tekst).

Regelafstand aanpassen

Hiermee regel je de afstand tussen de verschillende regels tekst. Het getal is niet de afstand zelf maar het verschil met de standaard-regelafstand van het lettertype (en kan dus ook negatief zijn).

Letterafstand aanpassen

Hiermee regel je de afstand tussen de letters. Ook dit getal is niet de afstand zelf maar het verschil met de standaard-afstand tussen deze letters in dit lettertype (en kan dus ook negatief zijn).

Vak

Betreft het kader om de tekst heen. Hij heeft twee mogelijkheden:

Dynamisch: de optie die je krijgt als je het kader met een klik vastlegt. Dit kader groeit en krimpt mee met zijn inhoud en kan ook buiten de afbeelding uitlopen. Je moet de Enter toets om op een nieuwe regel over te gaan. De waarde voor inspringen wordt met deze keuze gebruikt voor alle regels. Als je de lengte of breedte van het kader met de muis verandert dan wordt deze waarde automatisch op Vast gezet.

Vast: de optie die je krijgt als je het kader eerst als een rechthoek aftekent. Dit kader moet je vervolgens zelf aanpassen als het te groot of te klein is. De tekst gaat automatisch aan het eind over op een nieuwe regel. Met de Enter toets kun je een harde regelovergang aanbrengen. De waarde voor inspringen wordt met deze keuze alleen gebruikt voor de eerste regel.

Taal

De taal van de tekst kan worden gebruikt bij het opmaken. Typ je een N in het veld dan krijg je een lijst van de talen die beginnen met die N:

Rechts klikken op dit veld levert je een menu waarmee je taalinstellingen kan bewerken:

5.6.3. Tekstbewerker

Afbeelding 14.183. De Tekstbewerker

De Tekstbewerker

This text editor is only available if the Use editor option is checked in Tool Options.

Zodra je begint te typen wordt er een tekstlaag gecreëerd en in het lagenvenster getoond. Je kan op een later moment (ook na opslaan en later weer openen van het bestand) doorgaan met het bewerken van de tekst door het tekstgereedschap te selecteren, deze laag weer actief te maken, en ergens in de laag te klikken. Je kan ook alle andere bewerkingen op de laag toepassen die je op andere lagen kan doen (draaien, hellen, vervormen, verkleuren, ), maar in dat geval wordt het verder bewerken van de tekst vaak onmogelijk tenzij je die bewerking(en) weer ongedaan maakt.

Om een ander stuk tekst ergens in de afbeelding toe te voegen klik je ergens buiten de bestaande tekstlagen: Er wordt een nieuw kader gemaakt met een nieuwe bewerker en zodra je iets typt een nieuwe tekstlaag. Als je een ingewikkelde tekstlaag hebt zou je ook kunnen beginnen met de laag dupliceren en dan de kopie verplaatsen en aanpassen.

Opties van de Tekstbewerker

Al deze opties staan ook in het context menu van de tekstlaag.

Since GIMP 2.10.6, vertical text (top-to-bottom writing) is possible. This feature is particularly useful for East-Asian writing systems, but also for anyone wishing to design fancy vertical text.

Tekst uit bestand laden

Je kan de tekst direct uit een bestand inladen door op het map-pictogram te klikken en het bestand te selecteren. Alle tekst in het bestand wordt ingeladen (maar kan mogelijk niet in het tekstkader passen).

Van links naar rechts

Met deze optie wordt de ingevoerde tekst van links naar rechts afgedrukt, zoals in het Nederlands en andere Westerse talen.

Van rechts naar links

Met deze optie wordt de ingevoerde tekst van rechts naar links afgedrukt, zoals in het Arabisch (op het pictogram) en andere Oosterse talen.

Boven naar beneden, rechts naar links (gemengde oriëntatie)

De tekst wordt verticaal afgedrukt in kolommen, van rechts naar links, en is 90° met de klok mee gedraaid.

Boven naar beneden, rechts naar links, staand

De tekst wordt verticaal afgedrukt in kolommen, van rechts naar links, rechtop staand.

Boven naar beneden, links naar rechts (gemengde oriëntatie)

De tekst wordt verticaal afgedrukt in kolommen, van links naar rechts, en is 90° met de klok mee gedraaid.

Boven naar beneden, links naar rechts, staand

De tekst wordt verticaal afgedrukt in kolommen, van links naar rechts, rechtop staand.

Geselecteerd lettertype gebruiken

Standaard wordt in de tekstbewerker niet het geselecteerde lettertype gebruikt maar een eigen type. Met een vinkje krijg je het zoals het eruit gaat zien.

[Opmerking] Opmerking

Zie ook Paragraaf 2, “Tekst”