5.3. Pipet

Afbeelding 14.172. Het pipet in de gereedschapskist (oogdruppelaar pictogram)

Het pipet in de gereedschapskist (oogdruppelaar pictogram)

Het pipet wordt gebruikt om een kleur te selecteren in een van je geopende afbeeldingen. Door op een punt in een afbeelding te klikken maak je de kleur van dat punt tot actieve kleur. Standaard werkt het gereedschap in de actieve laag, maar de optie Samengevoegd monsteren geeft je de kleur van de gezamenlijke lagen in de afbeelding. Alleen kleuren in zichtbare lagen worden geselecteerd. Met Infovenster gebruiken krijg je een popup venster met de kleurgegevens te zien.

5.3.1. Het gereedschap activeren

Je kan dit gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • Vanuit de menu balk voor de afbeelding GereedschapPipet,

  • door op het pictogram te klikken in de gereedschapskist,

  • door de sneltoets O op het toetsenbord in te drukken,

  • door de Ctrl toets in te drukken terwijl je een van de tekengereedschappen gebruikt. Hierbij wordt het dialoogvenster niet geopend en blijft het actieve gereedschap onveranderd nadat je de toets weer loslaat. De informatie over de kleur kun je vinden in het dialoogvenster Muisaanwijzer informatie.

5.3.2. Hulptoetsen

Ctrl

Ctrl doet niets. Maar als je de Ctrl toets indrukt terwijl je een van de tekengereedschappen gebruikt kun je direct een kleur selecteren zonder het pipet gereedschap te openen.

Shift

Als de optie Infovenster gebruiken niet al geselecteerd is kun je de Shift indrukken om het popup venster met de kleurgegevens te tonen wanneer je een pixel selecteert.

[Opmerking] Opmerking

Het dialoogvenster Muisaanwijzer informatie geeft je dezelfde information permanent, maar let op! die staat standaard op Samengevoegd monsteren.

5.3.3. Opties

Afbeelding 14.173. Pipet Opties

Pipet Opties

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

Samengevoegd Monsteren

Indien Samengevoegd Monsteren aangevinkt is, gebruikt het pipet de pixel informatie van het hele zichtbare deel van de afbeelding, in plaats van alleen de pixel informatie van de huidige laag.

Monstergemiddelde

De Straal kiezer stelt de grootte in van het vierkante gebied waarvan de gemiddelde kleur wordt berekend als uitkomst. Je muisaanwijzer geeft intussen ook die grootte aan als je hem over de afbeelding beweegt.

Kies doel (Ctrl)
Alleen kiezen

De kleur van het geselecteerde pixel of gebied zal worden getoond in de informatie venster(s), maar verder niet gebruikt.

Voorgrondkleur Instellen

De voorgrondkleur, zoals getoond in het gereedschapskist kleurenblok, zal worden ingesteld op de kleur die je kiest.

Achtergrondkleur Instellen

De achtergrondkleur, zoals getoond in het gereedschapskist kleurenblok, zal worden ingesteld op de kleur die je kiest.

Aan palet toevoegen

Als deze keuze is aangevinkt dan wordt de kleur die je aanklikt toegevoegd aan je actieve palet. Zie Editor Paletten.

Infovenster gebruiken

Als deze keuze is aangevinkt dan wordt het Infovenster automatisch geopend zodra je een eerste kleur aanklikt. De Shift toets biedt je dezelfde mogelijkheid maar dan tijdelijk.

Afbeelding 14.174. Pipet Infovenster

Pipet Infovenster