2.4. Het dialoogvenster kleurenkaart

Afbeelding 15.17. Een geïndexeerde afbeelding met 6 kleuren en het dialoogvenster kleurenkaart

Een geïndexeerde afbeelding met 6 kleuren en het dialoogvenster kleurenkaart
Een geïndexeerde afbeelding met 6 kleuren en het dialoogvenster kleurenkaart

In het dialoogvenster kleurenkaart (ook wel geïndexeerd palet) kunt u de kleurenkaart van een geïndexeerde afbeelding bewerken. (Als de modus van de actieve afbeelding RGB of Grijswaarden is in plaats van Geïndexeerd, is het dialoogvenster leeg en onbruikbaar.) Dit is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte over Dialoogvensters en koppelen voor hulp bij het manipuleren ervan.

2.4.1. Het dialoogvenster openen

Het dialoogvenster kleurenkaart is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

  • uit het afbeeldingsmenu: VenstersDokbare venstersKleurenkaart;

  • in het menu Tab in elk dokbaar dialoogvenster door te klikken op en dan Tab toevoegenKleurenkaart kiezen.

In het menu Vensters is er een lijst met losgekoppelde vensters die alleen bestaat als er ten minste één dialoogvenster open is buiten een dok. In dit geval kunt u het dialoogvenster Kleurenkaart naar voren brengen vanuit het afbeeldingsmenu: VenstersKleurenkaart.

2.4.2. Kleurenkaarten en geïndexeerde afbeeldingen

In een geïndexeerde afbeelding worden kleuren niet rechtstreeks aan een pixel toegewezen (zoals in RGB- en grijswaardenafbeeldingen), maar indirect met behulp van een opzoektabel die een kleurenkaart wordt genoemd.

Om de kleur van die pixel te bepalen zoekt GIMP de index op in de kleurenkaart van de afbeelding. Elke geïndexeerde afbeelding heeft zijn eigen privékleurkaart. In GIMP is het maximum aantal vermeldingen in een kleurenkaart 256. Voor een kleurenkaart met een maximale grootte krijgt elke index van 0 tot 255 een willekeurige RGB-kleur toegewezen. Er zijn geen regels die de kleuren beperken die aan een index kunnen worden toegewezen of de volgorde waarin ze worden weergegeven: aan elke index kan elke kleur worden toegewezen.

Het is belangrijk om te beseffen dat de kleuren in de kleurenkaart de enige kleuren zijn die beschikbaar zijn voor een geïndexeerde afbeelding (dat wil zeggen, tenzij u nieuwe kleuren aan de kleurenkaart toevoegt). Dit heeft een groot effect op veel GIMP-bewerkingen: in een patroonvulling zal GIMP bijvoorbeeld meestal niet precies de juiste kleuren in de kleurenkaart kunnen vinden, dus het zal ze benaderen door de dichtstbijzijnde beschikbare kleur te gebruiken. Dit wordt ook wel Kwantisering genoemd. Als de kleurenkaart te beperkt of slecht gekozen is, kan dit gemakkelijk een zeer slechte beeldkwaliteit opleveren.

In het dialoogvenster Kleurenkaart kunt u de kleurentoewijzing voor een afbeelding wijzigen door nieuwe vermeldingen te maken of door de kleuren voor de bestaande vermeldingen te wijzigen. Als u de kleur wijzigt die aan een bepaalde index is gekoppeld, ziet u de wijzigingen in de hele afbeelding als een kleurverschuiving voor alle pixels waaraan die index is toegewezen. De vermeldingen zijn genummerd met 0 in de linkerbovenhoek, 1 rechts daarvan, enz.

2.4.3. Het dialoogvenster Kleurenkaart gebruiken

Dit zijn de bewerkingen die u kunt uitvoeren met behulp van dit dialoogvenster:

Klik op een kleurvlak

Hiermee wordt de voorgrondkleur van GIMP ingesteld op de kleur waarop u klikt, zoals weergegeven in het kleurgebied in de gereedschapskist. Hierdoor wordt deze kleur gebruikt voor de volgende schilderbewerkingen.

Ctrl ingedrukt houden en klikken op een kleurvlak

Hiermee wordt de achtergrondkleur van GIMP ingesteld op de kleur waarop u Ctrl-klikt, en weergegeven in het kleurgebied in de gereedschapskist.

Dubbelklik op een kleurvlak

Hiermee wordt de voorgrondkleur van GIMP ingesteld op de kleur waarop u klikt en wordt ook een kleureditor weergegeven waarmee u die kleurenkaart-waarde in een nieuwe kleur kunt wijzigen.

Kleurindex

U kunt een ander kleurenkaart-item selecteren door hier zijn volgnummer te typen of door op de instelknop aan de rechterkant te klikken.

HTML-notatie

In dit gebied wordt een hexadecimale weergave weergegeven (zoals wordt gebruikt in HTML) voor de kleur die is toegewezen aan het momenteel geselecteerde kleurenkaart-vlak. U kunt de kleur hier bewerken in plaats van een kleureditor te gebruiken, als u dat wilt. Zie HTML-notatie

Kleur bewerken

Met deze knop (in de linkerbenedenhoek van het dialoogvenster) wordt een kleureditor weergegeven waarmee u de kleur voor het momenteel geselecteerde kleurenkaart-vlak kunt wijzigen. Het effect is vergelijkbaar met dubbelklikken op het item, behalve dat het de voorgrondkleur van GIMP niet instelt.

Kleur toevoegen

This button (at the bottom of the dialog) allows you to add new colors to the colormap. If you click on the button, the current foreground color, as shown in the Toolbox, will be added to the end of the colormap. If instead you hold down Ctrl and click, the background color from the Toolbox will be added.

[Opmerking] Opmerking

The colormap can not contain more than 256 entries. If it already has 256 entries, trying to add a color will have no effect.

Select all pixels with this color

This button allows you to select all pixels with this color. To add to the selection, use Shift buttonclick, to subtract use Ctrl buttonclick, and to intersect with the current selection use Shift+Ctrl buttonclick.

[Tip] Tip

Als u een fout maakt, kunt u deze ongedaan maken door de aanwijzer in de afbeelding waarvan u de kleurenkaart hebt gewijzigd scherp te stellen en vervolgens op Ctrl+Z te drukken of EditUndo te kiezen in het afbeeldingsmenu.

[Opmerking] Opmerking

Als u een geïndexeerde afbeelding schildert met een kleur die niet in de kleurenkaart staat, gebruikt GIMP de meest vergelijkbare kleur van de kleurenkaart.

2.4.4. Het contextmenu kleurenkaart

Als u met de rechtermuisknop op een kleur in de kleurenkaart klikt, wordt deze kleur geselecteerd en wordt een pop-up submenu geopend:

Afbeelding 15.18. Het contextmenu kleurenkaart

Het contextmenu kleurenkaart

Kleur bewerken

Met deze opdracht opent u een kleurkiezer waarmee u de kleur kunt wijzigen.

Kleur toevoegen uit VG

Deze opdracht werkt alleen als het geïndexeerde palet minder dan 256 kleuren bevat. De achtergrondkleur van de gereedschapskist wordt toegevoegd aan de kleurenkaart.

Kleur toevoegen uit AG

Deze opdracht werkt alleen als het geïndexeerde palet minder dan 256 kleuren bevat. De achtergrondkleur van de gereedschapskist wordt toegevoegd aan de kleurenlijst.

Select this Color

This selects all pixels in the image which have the chosen palette index.

Aan selectie toevoegen

Adds all pixels in the image which have the chosen palette index to the selection.

Van selectie aftrekken

Subtracts all pixels in the image which have the chosen palette index from the selection.

Doorsnede met selectie

Intersect all pixels in the image with the chosen palette index with the current selection.

Kleurenkaart opnieuw ordenen

Kleurenkaart opnieuw rangschikken: deze opdracht wordt beschreven in Paragraaf 8.35, “Rearrange Colormap”.