Rozdział 1. Narzędzia

Spis treści

1. Pasek narzędzi
1.1. Opcje narzędzi
2. Narzędzia zaznaczania
2.1. Właściwości ogólne
2.2. Zaznaczenie prostokątne
2.3. Zaznaczenie eliptyczne
2.4. Zaznaczenie odręczne
2.5. Zaznaczenie rozmyte
2.6. Zaznaczenie według koloru
2.7. Inteligentne nożyce
2.8. Zaznaczenie pierwszego planu
3. Narzędzia rysownicze
3.1. Informacje ogólne
3.2. Narzędzia rysownicze (Ołówek, Pędzel, Аerograf)
3.3. Wypełnienie kubełkiem
3.4. Gradient
3.5. Ołówek
3.6. Pędzel
3.7. Gumka
3.8. Aerograf
3.9. Stalówka
3.10. Klonowanie
3.11. Łatka
3.12. Klon perspektywy
3.13. Rozmywanie / Wyostrzanie
3.14. Rozsmarowywanie
3.15. Rozjaśnianie / Wypalenie
4. Narzędzia przekształcania
4.1. Właściwości ogólne
4.2. Wyrównanie
4.3. Каdrowanie i zmiana rozmiaru
4.4. Obrót
4.5. Skalowanie
4.6. Nachylenie
4.7. Perspektywa
4.8. Оdbicie
5. Narzędzia kolorów
5.1. Balans kolorów
5.2. Odcień i nasycenie
5.3. Barwienie
5.4. Jasność i kontrast
5.5. Progowanie
5.6. Poziomy
5.7. Krzywe
5.8. Redukcja kolorów
6. Inne narzędzia
6.1. Ścieżki
6.2. Pobranie koloru
6.3. Powiększenie
6.4. Miarka
6.5. Теkst
7. Obszar kolorów i wskaźników
7.1. Obszar kolorów
7.2. Obszar wskaźników
7.3. Aktywny obraz

1. Pasek narzędzi

Program GIMP posiada duży wybór narzędzi służących do szybkiej realizacji takich prostych zadań, jak zaznaczenie lub rysowanie ścieżek. Opis narzędzi umieszczonych na pasku narzędzi programu GIMP znajduje się poniżej.

GIMP posiada szeroki wybór narzędzi, które pozwalają na realizację różnych zadań. Narzędzia te można podzielić na pięć grup: Narzędzia zaznaczania, które pozwalają wybrać lub zmodyfikować obszar obrazu, którego dotyczyć będą dalsze zmiany; Narzędzia rysownicze, które pozwalają na zmianę kolorów w wybranych częściach obrazu; Narzędzia przekształcania, które umożliwiają zmianę geometrii obrazu;vNarzędzia kolorów, pozwalające na zmianę rozkładu kolorów w całym obrazie; i Inne narzędzia, które nie pasują do żadnej z powyższych kategorii.

(Jeśli zastanawiacie się nad znaczeniem słowa "narzędzie", pojawiającego się w konwencji nazewniczej programu GIMP, to możecie rozumieć je jako sposób pracy nad obrazem, wymagający dostępu do jego widocznej części, który umożliwia wykonywanie operacji na obrazie przy pomocy wskaźnika oraz podgląd już wprowadzonych zmian. Jeśli jednak wyobrazicie sobie narzędzie jako piłę, a obraz jako drewno, nie powinno znacząco wpłynąć to na sens definicji.)

Większość narzędzi aktywowana jest poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na pasku narzędzi. Dostęp do niektórych (głównie do narzędzi kolorów) możliwy jest jedynie poprzez menu albo NarzędziaNarzędzia kolorów, albo Kolory. W zasadzie każde narzędzie można aktywować poprzez menu Narzędzia; każde narzędzie można aktywować również poprzez skrót na klawiaturze.

W domyślnej konfiguracji tworzonej podczas pierwszego uruchomienia programu GIMP, nie wszystkie narzędzia mają swoje ikony na pasku narzędzi: np. narzędzia kolorów są pomijane. Zestaw widocznych na pasku narzędzi można dostosować używając okna Narzędzia. Są dwa główne powody, w których taka możliwość jest przydatna. Po pierwsze: rzadko używane narzędziSommairea nie będą rozpraszać naszej uwagi, co ułatwi znalezienie potrzebnego nam narzędzia; po drugie, jeśli często korzystamy z narzędzi kolorów, będzie nam łatwiej, jeśli ich ikony będą łatwo dostępne. Tak czy inaczej, niezależnie od paska narzędzi, dostęp do potrzebnego nam narzędzia można uzyskać poprzez menu Narzędzia.

Jeśli kursor myszki znajduje się wewnątrz obrazu jego kształt pozwala określić, jakie narzędzie jest aktualnie używane.

1.1. Opcje narzędzi

Rysunek 1.1. Okno opcji dla Zaznaczenia prostokątnego.

Okno opcji dla Zaznaczenia prostokątnego.

Przy korzystaniu z ustawień domyślnych (jak większość użytkowników), aktywacja narzędzia spowoduje pojawienie się okna „Opcji narzędzia” poniżej paska narzędzi. Jeżeli zaś Twoje ustawienia są inne, powinieneś je zmienić: trudno jest efektywnie korzystać z narzędzi nie mając możliwości szybkiej zmiany ich opcji.

[Podpowiedź] Podpowiedź

W domyślnej konfiguracji Opcje narzędzia pojawiają się poniżej paska narzędzi. Jeśli z jakiegoś powodu opcje znikną, możesz je odzyskać poprzez menu PlikOkna dialogoweOpcje narzędzia a następnie przeciągnąć poniżej paska narzędzi. Aby uzyskać pomoc przejdź do strony Okna dialogowe i Dokowanie.

Każde narzędzie posiada swój własny zestaw ustawień. Wszelkie zmiany ustawień są zachowywane w trakcie danej sesji lub do momentu ich modyfikacji. Tak naprawdę jednak opcje narzędzi są zachowywane między sesjami. Zachowywanie ustawień może być niekiedy drażniące: narzędzie zachowuje się w sposób niepożądany, a dojście przyczyny tego jest niemożliwe, do momentu przypomnienia sobie, że używane były niestandardowe opcje ostatnim razem, gdy dane narzędzie było wykorzystywane.

Poniżej okna „Opcji narzędzia” znajdują się cztery przyciski:

Zapis opcji w wybranym zestawie

Przycisk ten pozwala na zapisanie ustawień aktualnie używanego narzędzia, co umożliwia późniejsze ich przywrócenie. Wywoływane jest niewielkie okno dialogowe, pozwalające na nazwanie zestawu opcji. Podczas przywracania ustawień, pokazywane są tylko zachowane zestawy dla aktualnie używanego narzędzia, tak więc przy wyborze nazwy zestawu nie trzeba uwzględniać nazwy narzędzia.

Odczyt opcji z wybranego zestawu

Przycisk ten pozwala na przywrócenie zachowanego zestawu ustawień dla aktualnie używanego narzędzia. Jeżeli ustawienia nigdy nie były zapisywane, przycisk ten nie będzie aktywny. W przeciwnym wypadku pojawi się menu pokazujące nazwy wszystkich zachowanych zestawów ustawień: wybranie jednej z pozycji spowoduje zastosowanie zapisanych ustawień.

Usunięcie wybranego zestawu opcji

Przycisk ten pozwala na usunięcie uprzednio zachowanego zestawu ustawień dla aktualnie używanego narzędzia. Jeżeli ustawienia nigdy nie były zapisywane, przycisk ten nie będzie aktywny. W przeciwnym wypadku pojawi się menu pokazujące nazwy wszystkich zachowanych zestawów ustawień: wybranie jednej z pozycji spowoduje usunięcie tych ustawień.

Przywrócenie wartości domyślnych

Przycisk ten przywróci wartość domyślną ustawień dla aktualnie używanego narzędzia.