5.3. Barwienie

Narzędzie pokazuje aktywną warstwę lub zaznaczenie w jednym tonie, stwarzając wrażenie patrzenia przez kolorowe szkła. Opcje Barwienia (Odcień, Nasycenie, Jasność) zostały opisane na .

5.3.1. Aktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia kolorówBarwienie

  • klikając ikonę narzędzia na pasku narzędzi (jeśli narzędzia tam nie ma, należy przejść na Okno narzędzia, a następnie dodać narzędzie do paska).

5.3.2. Opcje narzędzia

Rysunek 1.92. Opcje„Barwienia

OpcjeBarwienia

Odcień

Opcja ta pozwala określić odcień koloru na skali HSV (od 0 do 360).

Nasycenie

Opcja określa nasycenie barw w skali od 0 do 100.

Podgląd

Zaznaczenie pola wyboru Podgląd pozwala na bieżąco śledzić zmiany.