4.6. Nachylenie

Rysunek 1.82. Nachylenie na pasku narzędzi

Nachylenie na pasku narzędzi

Nachylenie jest używane do przesuwania jednej części obrazu, warstwy, zaznaczenia lub ścieżki w jednym kierunku, а drugiej części - w przeciwnym. Np. horyzontalne nachylenie przemieści górną część na prawo, a dolną w lewo. W ten sposób prostokąt stanie się rombem. Nie jest to jednak obrót: obraz jest zniekształcany. Kliknięcie na obrazie spowoduje pojawienie się okna informacyjnego nachylenia, pozwalającego wskazać wielkość zniekształcenia w horyzontali i wertykali. Kiedy uzyskamy pożądany efekt wystarczy kliknąć przycisk Zetnij w oknie informacyjnym, aby zachować efekt.

4.6.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia przekształcaniaNachylenie,

  • klikając ikonę na pasku narzędzi

  • przy pomocy skrótu klawisozwego Shift+S

4.6.2. Opcje narzędzia

Rysunek 1.83. Opcje „Nachylenia

Opcje Nachylenia

Informacje ogólne

Opcje narzędzia są wyświetlane po dwukrotnym kliknięciu ikony .

Przekształcenie; Interpolacja; Kierunek; Próbkowanie adaptywne; Przycinanie; Podgląd
[Notatka] Notatka

Opcje te opisano w Ogólnych opcjach narzędzi przekształcania.

4.6.3. Informacje o Nachyleniu

Rysunek 1.84. Оkno informacyjne Nachylenia

Оkno informacyjne Nachylenia

Nachylenie X

Оkreśla wielkość nachylenia w kierunku horyzontalnym. Wartość dodatnia powoduje nachylenie zgodnie z ruchem wskazówek zagara, ujemna - w przeciwnym. Jednostką miary nachylenia jest pół piksela.

Nachylenie Y

Efekty są takie same, ale wertykalnie. Wartość dodatnia - opuszcza prawą stronę, ujemna - podnosi.