5.2. Odcień i nasycenie

Narzędzie zmienia poziom odcienia, nasycenia i jasności kolorów aktywnej warstwy lub zaznaczenia.

5.2.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na dwa sposoby:

  • poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia kolorówOdcień i nasycenie

  • klikając ikonę na pasku narzędzi (jeśli narzędzia tam nie ma, należy przejść na Okno narzędzi, a następnie dodać narzędzie do paska).

5.2.2. Opcje narzędzia

Rysunek 1.91. Opcje narzędzia „Odcień i nasycenie

Opcje narzędzia Odcień i nasycenie

Modyfikacja wybranego koloru podstawowego

Do modyfikacji można wybrać od 1 do 6 kolorów. Są one rozłożone na planie okręgu. Kliknięcie przycisku Łącznie spowoduje dopasowanie wszystkich kolorów.

Dopasowanie zaznaczonego koloru
  • Odcień: pozwala na wybór odcienia w skali od -180 do 180.

  • Jasność: opcja pozwala na wybór wartości od -100 do 100.

  • Nasycenie: pozwala na wybór wartości nasycenia w skali od -100 do 100.

Przycisk Resetuj kolor przywraca pierwotne odcień, jasność i nasycenie wybranego koloru.

Podgląd

Zaznaczenie pola Podgląd umożliwi śledzenie na bieżąco zachodzących zmian.