3.3. Wypełnienie kubełkiem

Rysunek 1.32. Wypełnienie kubełkiem” na pasku narzędzi

Wypełnienie kubełkiem na pasku narzędzi

Narzędzie wypełnia zaznaczony obszar aktualnym kolorem pierwszoplanowym. Przytrzymanie Ctrl i kliknięcie spowoduje wypełnienie kolorem tła. W zależności od wybranych opcji, narzędzie wypełni całe zaznacznie lub tylko jego części o kolorze podobnym do koloru pierwszego wybranego punktu. Opcje pozwalają też określić krycie.

Wielkość wypełnienia jest zależna od wartości Progu. Opcja ta określa jak duży obszar zajmie wypełnienie (podobnie jest przy Zaznaczeniu rozmytym). Pociągnięcie ma swój początek w miejscu kliknięcia i rozciąga się dopóki kolor lub przezroczystość nie będą zbyt różnić się od początkowego piksela.

Podczas wypełniania obiektów na warstwie przezroczystej (np. liter w warstwie tekstowej) kolorem innym niż poprzedni, krawędzie obiektu pozostają wypełnione starym kolorem. Sytuacja taka ma miejsce, gdy wartość progu jest za niska. Przy niskiej wartości progu narzędzie nie wypełni półprzezroczystych pikseli. Aby wypełnić całkowicie przezroczyste obszary, należy PPM wybrać ZaznaczenieWszystko i upewnić się, że pole wyboru „Blokowanie” w oknie Warstw nie jest zaznaczone. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, to tylko nieprzezroczyste obszary zostaną wypełnione, a jeżeli zaznaczenie nie obejmie całego obszaru, to wypełniony zostanie tylko obszar znajdujący się w pobliżu wybranego miejsca.

3.3.1. Aktywacja narzędzia

  • Wypełnienie kubełkiem” można aktywować poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia rysowniczeWypełnienie kubełkiem

  • Klikając ikonę narzędzia:

3.3.2. Кlawisze modyfikujące (Domyślne)

  • Kombinacja klawiszy Shift+B zamieni aktualnie używane narzędzie na Wypełnienie kubełkiem.

  • Ctrl powoduje przełączanie między kolorem pierwszoplanowym i kolorem tła

  • Shift powoduje przełączanie między trybami „Podobne kolory” i „Całe zaznaczenie”.

3.3.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.33. Opcje „Wypełnienia kubełkiem

Opcje Wypełnienia kubełkiem

Opcje „Wypełnienia kubełkiem” pojawiają się po dwukrotnym kliknięciu ikony narzędzia .

Tryb; Krycie

Opcje wspólne dla wszystkich narzędzi rysowniczych zostały opisane na Narzędzia rysownicze. Poniżej opisano tylko opcje charakterystyczne dla Wypełnienia kubełkiem.

Typ wypełnienia

W programie GIMP dostepne są trzy typy wypełnienia:

Kolor pierwszoplanowy

wypełnia zaznaczony obszar wybranym kolorem pierwszoplanowym.

Kolor tła

wypełnia zaznaczony obszar kolorem tła.

Deseń

wypełnia zaznaczony obszar wybranym deseniem. Deseń można wybrać z listy.

Rozwijana lista deseni pozwala na wybór jednego z wielu dostępnych deseni, służących do wypełniania. Sposób, w jaki wyświetlana jest ta lista jest kontrolowany przez cztery przyciski znajdujące się w dolnej części.

Uwzględniany obszar
Całe zaznaczenie

Opcja pozwala na wypełnienie już istniejącego zaznaczenia lub całego obrazu. W szybszy sposób taki sam efekt uzyskamy przeciągając kolor pierwszoplanowy, kolor tła lub deseń na zaznaczenie.

Podobne kolory

Jest to ustawienie domyślne polegające na wypełnianiu obszaru o kolorze zbliżonym do koloru wybranego piksela. Podobieństwo kolorów określa próg, wartość którego można ustawić ręcznie, bądź przy pomocy suwaka.

Wyszukiwanie podobnych kolorów

Sekcja ta posiada dwie opcje:

Z obszarami przezroczystymi

Opcja ta pozwala na wypełnienie obszarów o małym kryciu.

Próbkuj wszystkie warstwy

Opcja Próbkuj wszystkie warstwy określa kolory których warstw należy brać pod uwagę (wszystkich czy tylko aktywnej). Aktywacja tej opcji sprawia, że wypełniane mogą być obiekty warstwy niższej (informacja dla progu znajduje się wyżej). Należy po prostu wybrać warstwę niższą i upewnić się, że warstwa powyżej jest widoczna, aby dla warstw wyższych istniała możliwość porównywania kolorów.

Próg

Suwak określa maksymalną różnicę kolorów, akceptowaną przy wypełnianiu krawędzi. Im wyższa wartość progu, tym większy obszar obrazu będzie wypełniony, a im mniejsza - tym wypełniony obszar będzie mniejszy.

Wypełnienie

Opcja ta pozwala na wybór części obrazu, której program GIMP powinien uzyć do obliczenia podobieństwa i określenia granicy wypełnienia.

Wypełnienie posiada następujące opcje: Czerwony, Zielony, Niebieski, Odcień, Nasycenie i Wartość.