5.4. Jasność i kontrast

Narzędzie pozwala na zmianę jasności i kontrastu aktywnej warstwy lub zaznaczenia. Narzędzia „Poziomy” i „Krzywe” umożliwiają dokonywanie podobnych zmian, jednak pozwalają one w różny sposób traktować jasne i ciemne kolory, co korzystnie wpływa na jakość uzyskiwanych efektów. Reasumując, narzędzie „Jasność i kontrast” dobrze sprawdza się, gdy chcemy uzyskać efekt w krótkim czasie, chociaż niezbyt profesjonalnie. Żeby uzyskać lepszy efekt końcowy warto skorzystać z innych narzędzi.

W programie GIMP-2.4 wprowadzono możliwość zmiany jasności i kontrastu poprzez przytrzymanie LPM i przesuwanie kursora wewnątrz obrazu. Wertykalne ruchy myszką zmieniają jasność, horyzontalne zaś - kontrast. Wybrany kontrast i jasność zatwierdzamy klikając OK w oknie lub Enter.

5.4.1. Aktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia kolorówJasność i kontrast lub KoloryJasność i kontrast

  • klikając ikonę narzędzia na pasku narzędzi (jeśli narzędzia tam nie ma, należy przejść na Narzędzia, a następnie dodać narzędzia kolorów do paska).

5.4.2. Opcje narzędzia

Rysunek 1.93. Opcje „Jasności i kontrastu

Opcje Jasności i kontrastu

Jasność

Suwak pozwala na zwiększenie (wartości dodatnie) bądź zmniejszenie (wartości ujemne) jasności.

Kontrast

Suwak pozwala na zwiększenie (wartości dodatnie) lub zmniejszenie (wartości ujemne) kontrastu.

Podgląd

Zaznaczenie pola wyboru pozwala na bieżąco śledzić efekty modyfikacji jasności i kontrastu.