6.3. Powiększenie

Rysunek 1.107. Powiększenie

Powiększenie

Narzędzie pozwala na zmianę powiększenia aktywnego obrazu. Kliknięcie na obrazie powoduje, że powiększany jest cały obraz. Kliknięcie i przesunięcie kursora powoduje pojawienie się prostokąta powiększenia. Jeśli pole „Dopasuj rozmiar okna” nie jest zaznaczone, to zawartość prostokąta powiększy się lub zmniejszy tak, aby zająć okno obrazu, nie zmieniając proporcji prostokąta.

6.3.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu NarzędziaPowiększenie

  • klikając ikonę na pasku narzędzi.

6.3.2. Кlawisze modyfikujące (Domyślne)

Ctrl

Przytrzymanie Ctrl i kliknięcie na obrazie spwoduje zmianę powiększenia na zmniejszenie.

6.3.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.108. Opcje „Powiększenia

Opcje Powiększenia

Informacje ogólne

Opcje wyświetlane są po dwukrotnym kliknięciu ikony na pasku narzędzi.

Dopasuj rozmiar okna

Opcja ta określa, czy rozmiar okna może się zmieniać wraz z obrazem, jeśli tego wymaga powiększenie.

Przełącznik narzędzia

Dwa przełączniki pozwalają na przełączanie pomiędzy powiększeniem i zmniejszeniem.

6.3.4. Мenu Powiększenia

Narzędzie to nie jest jedynym sposobem powiększania obrazu. Menu powiększenia pozwala na dostęp do kilku funkcji zmiany powiększenia obrazu. Np. w tym menu łatwo można wybrać dokładny stopień powiększenia.