3.15. Rozjaśnianie / Wypalenie

Rysunek 1.63. Rozjaśnianie / Wypalenie

Rozjaśnianie / Wypalenie

Narzędzie korzystając z aktywnego pędzla rozjaśnia lub przyciemnia kolory obrazu. Opcja trybu określa, w jaki sposób narzędzie wpływa na piksele.

3.15.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na dwa sposoby:

  • poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia rysowniczeRozjaśnianie / Wypalenie

  • klikając ikonę narzędzia:

3.15.2. Кlawisze modyfikujące (Domyślne)

Ctrl

Przełącza pomiędzy rozjaśnianiem i wypalaniem. Po puszczeniu klawisza typ powraca na pierwotne ustawienie.

Shift

Shift przełącza narzędzie na tryb rysowania linii prostych. Przytrzymanie Shift i jednoczesne kliknięcie LPM rozjaśni/przyciemni wzdłuż linii prostej. Powtórne kliknięcie będzie kontynuować operację, wzdłuż nowej linii prostej, rozpoczynając od końca poprzedniej.

3.15.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.64. Opcje „Rozjaśniania / Przyciemniania

Opcje Rozjaśniania / Przyciemniania

Informacje ogólne

Opcje narzędzia zostaną wyświetlone po podwójnym kliknięciu ikony .

Krycie; Pędzel; Czułość nacisku; Zanikanie; Twarda krawędź
[Notatka] Notatka

Żeby zobaczyć opcje wspólne dla większości pędzli, przejdź do: Informacje ogólne o narzędziach rysowniczych.

Typ

Rozjaśnianie powoduje rozjaśnienie koloru.

Tryb

Opcja posiada trzy tryby:

  • Cienie оgraniczają rezultat tylko do najciemniejszych pikseli.

  • Półtony ograniczają efekt do pikseli o średnim nasyceniu koloru.

  • Światła ograniczają efekt do najjaśniejszych pikseli.

Intensywność

Intensywność określa siłę efektu, jak mniej lub bardziej naświetlona fotografia. Skala wartości waha się między 0 a 100. Wartość domyślna intensywności to 50.