2.7. Inteligentne nożyce

Rysunek 1.13. Inteligentne nożyce” na pasku narzędzi

Inteligentne nożyce na pasku narzędzi

Narzędzie to będzie przydatne do zaznaczenia obszaru o dużej zmianie koloru na jego brzegach. Korzystając z narzędzia, tworzona jest seria punktów kontrolnych na brzegu obszaru, który chcemy zaznaczyć. Następnie narzędzie tworzy jednolitą krzywą, która towarzyszy znalezionym krawędziom o dużej kontrastowości. Przy odrobinie szczęścia, krzywa zaznaczy ten obszar, który zamiarzaliśmy zaznaczyć.

Кażde kliknięcie LPM tworzy nowy punkt kontrolny, który jest połączony z poprzednią krzywą, która stara się iść wzdłuż granicy obrazu. Aby zakończyć operację, należy kliknąć pierwszy punk kontrolny (kursor odpowiednio się zmienia). Krzywą można poprawić poprzez przesuwanie punktów kontrolnych lub tworzenie nowych punktów. Kiedy operacja jest zakończona, należy kliknąć wewnątrz krzywej, aby przekształcić ją na zaznaczenie.

[Ostrzeżenie] Ostrzeżenie

Nie należy klikać wewnątrz krzywej przed zakończeniem jej poprawiania. Po przekształceniu jej w zaznaczenie, zmiana całkowicie ją usuwa i cały proces trzeba zaczynać od początku. Nie należy też wybierać innego narzędzia, gdyż spowoduje to usunięcie punktów kontrolnych. Zaznaczenie można potem zamienić na ścieżkę i w ten sposób modyfikować.

Niestety, w logice śledzenia krawędzi zdarzają się błędy, i rezultat nie jest zbyt dokładny. Aby usunąć błędy w zaznaczeniu, należy przejść na tryb szybkiej maski i wykorzystać narzędzie rysownicze na części, którą chcemy poprawić. Reasumując, większość użytkowników za bardziej przydatne uważa Ścieżki, gdyż mimo, że nie znajdują one krawędzi samodzielnie, ale istnieją dopóki nie zostaną usunięte i zawsze można je zmienić.

2.7.1. Aktywacja narzędzia

Inteligentne nożyce” można aktywować na kilka sposobów: poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia zaznaczaniaInteligentne nożyce, klikając ikonę na pasku narzędzi lub przy pomocy sktótu klawiszowego I.

2.7.2. Кlawisze modyfikujące (Domyślne)

Inteligentne nożyce” nie posiadają własnych klawiszy modyfikujących. Klawisze modyfikujące, wspólne dla wszystkich narzędzi zaznaczania opisano na Narzędzia zaznaczania.

2.7.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.14. Opcje „Inteligentnych nożyc

Opcje Inteligentnych nożyc

Tryb; Wygładzaj; Zaokrąglaj rogi
[Notatka] Notatka

Opis opcji, wspólnych dla wszystkich narzędzi zaznaczania, opisano na Narzędzia zaznaczania . Poniżej opisano jedynie opcje, charakterystyczne dla Inteligentnych nożyc.

Wyświetlaj interaktywną granicę

Przy zaznaczonym polu przeciąganie kontrolnego węzła pokaże ścieżkę zaznaczenia. Jeśli pole nie zostało zaznaczone, to węzły są łączone linią prostą w trakcie przesuwania i końcowa krzywa pojawia się dopiero po puszczeniu LPM. Jest to pomocne przy pracy na wolnych komputerach.