Część I. 

Spis treści

1. Narzędzia
1. Pasek narzędzi
1.1. Opcje narzędzi
2. Narzędzia zaznaczania
2.1. Właściwości ogólne
2.2. Zaznaczenie prostokątne
2.3. Zaznaczenie eliptyczne
2.4. Zaznaczenie odręczne
2.5. Zaznaczenie rozmyte
2.6. Zaznaczenie według koloru
2.7. Inteligentne nożyce
2.8. Zaznaczenie pierwszego planu
3. Narzędzia rysownicze
3.1. Informacje ogólne
3.2. Narzędzia rysownicze (Ołówek, Pędzel, Аerograf)
3.3. Wypełnienie kubełkiem
3.4. Gradient
3.5. Ołówek
3.6. Pędzel
3.7. Gumka
3.8. Aerograf
3.9. Stalówka
3.10. Klonowanie
3.11. Łatka
3.12. Klon perspektywy
3.13. Rozmywanie / Wyostrzanie
3.14. Rozsmarowywanie
3.15. Rozjaśnianie / Wypalenie
4. Narzędzia przekształcania
4.1. Właściwości ogólne
4.2. Wyrównanie
4.3. Каdrowanie i zmiana rozmiaru
4.4. Obrót
4.5. Skalowanie
4.6. Nachylenie
4.7. Perspektywa
4.8. Оdbicie
5. Narzędzia kolorów
5.1. Balans kolorów
5.2. Odcień i nasycenie
5.3. Barwienie
5.4. Jasność i kontrast
5.5. Progowanie
5.6. Poziomy
5.7. Krzywe
5.8. Redukcja kolorów
6. Inne narzędzia
6.1. Ścieżki
6.2. Pobranie koloru
6.3. Powiększenie
6.4. Miarka
6.5. Теkst
7. Obszar kolorów i wskaźników
7.1. Obszar kolorów
7.2. Obszar wskaźników
7.3. Aktywny obraz