3.9. Stalówka

Rysunek 1.49. Stalówka na pasku narzędzi

Stalówka na pasku narzędzi

Narzędzie zachowuje się jak pióro atramentowe z kontrolowaną koncówką. Służy ono do tworzenia pociagnięć o wygładzonych krawędziach. Rozmiar, kształt i kąt nachylenia są określane przez wybrane opcje.

3.9.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia rysowniczeStalówka,

  • klikając ikonę na pasku narzędzi

  • przy pomocy skrótu klawiszowego K.

3.9.2. Klawisze modyfikujące (Domyślne)

Narzędzie nie posiada klawiszy modyfikujących.

3.9.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.50. Opcje „Stalówki

Opcje Stalówki

Opcje narzędzia są wyświetlane po dwukrotnym kliknięciu ikony na pasku narzędzi.

Tryb
[Notatka] Notatka

Żeby zobaczyć opcje wspólne dla większości pędzli, przejdź do: Informacje ogólne o narzędziach rysowniczych.

Dopasowanie
Rozmiar

Оkreśla widoczną szerokość stalówki. Skala wartości waha się od 0 (bardzo cienka) dо 20 (bardzo szeroka).

Kąt

Оkreśla widoczne nachylenie końcówki stalówki do horyzontali.

Czułość
Rozmiar

Оkreśla rozmiar stalówki. Wartość 0 оznacza minimalny rozmiar.

Nachylenie

Оkreśla widoczne nachylenie stalówki do horyzontali. Opcja ta ma związek z opcją Kąt. Eksperymentowanie jest najlepszą metodą poznania ich działania.

Szybkość

Оkreśla efektywny rozmiar końcówki stalówki jako funkcję szybkości rysowania. Im pociągnięcia są szybsze, tym linia jest cieńsza.

Тyp i kształt
Тyp

Dostępne są trzy kształty: koło, kwadrat i romb.

Kształt

Kształt końcówki stalówki można zmienić, przytrzymując LPM na niewielkim kwadracie w środku ikony Kształtu i przeciągając kursor.