4.7. Perspektywa

Rysunek 1.85. Perspektywa na pasku narzędzi

Perspektywa na pasku narzędzi

Perspektywa pozwala na zmianę perspektywy aktywnej warstwy, krawędzi zaznaczenia lub ścieżki. Kliknięcie na obrazie spowoduje pojawienie się prostokątnej ramki lub siatki wokół zaznaczenia (lub wokół całego obrazu, jeśli nie ma zaznaczenia) z uchwytami w rogach. Przesuwając je można zmienić perspektywę. W tym momencie pojawi się informacja o przekształceniu, dzięki której można sprawdzić jego poprawność. Przesunięcie punktu w centrum pozwala na zmianę centrum perspektywy.

4.7.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia przekształcaniaPerspektywa

  • klikając ikonę na pasku narzędzi

  • przy pomocy skrótu klawiszowego Shift+P.

4.7.2. Opcje narzędzia

Rysunek 1.86. Opcje „Perspektywy

Opcje Perspektywy

Informacje ogólne

Opcje narzędzia pojawiają się po podwójnym kliknięciu ikony .

Przekształcenie; Interpolacja; Kierunek; Próbkowanie adaptywne; Przycinanie; Podgląd
[Notatka] Notatka

Opcje te opisano w Ogólnych opcjach narzędzi przekształcania.

4.7.3. Okno informacyjne Perspektywy

Rysunek 1.87. Okno informacyjne „Perspektywy

Okno informacyjne Perspektywy

Маtryca

Informacje podstawowe o matrycach można znaleźć na .