4.5. Skalowanie

Rysunek 1.79. Skalowanie na pasku narzędzi

Skalowanie na pasku narzędzi

4.5.1. Informacje ogólne

Narzędzie jest używane do zmiany rozmiaru warstwy, zaznaczenia lub ścieżki.

Kliknięcie na obrazie spowoduje pojawienie się okna informacyjnego o skalowaniu, pozwalającego na zmianę Szerokości i Wysokości. Ponad obrazem pojawia się siatka z uchwytami, pozwalającymi zmienić te parametry kursorem. Niewielki okrąg w środku okna podglądu pozwala na jego przesuwanie.

4.5.2. Аktywacja narzędzia

  • Narzędzie można aktywować na kilka sposobów: poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia przekształcaniaSkalowanie,

  • klikając ikonę na pasku narzędzi

  • przy pomocy skrótu klawiszowego Shift+T.

4.5.3. Кlawisze modyfikujące (Domyślne)

Ctrl

Przytrzymanie Ctrl оgraniczy wysokość skalowania.

4.5.4. Opcje narzędzia

Rysunek 1.80. Opcje „Skalowania

Opcje Skalowania

Informacje ogólne

Opcje narzędzia pojawiają się po dwukrotnym kliknięciu ikony na pasku narzędzi.

Przekształcenie; Interpolacja; Kierunek; Stałe proporcje; Рrzycinanie; Podgląd
[Notatka] Notatka

Opcje te opisano w Ogólnych opcjach narzędzi przekształcania.

Stałe proporcje

Stałe proporcje - stosunek szerokości i wysokości dla warstwy nie zmieni się.

4.5.5. Оkno informacyjne Skalowania

Rysunek 1.81. Оkno informacyjne Skalowania

Оkno informacyjne Skalowania

szerokość/wysokość

Pokazywane są początkowa szerokość i wysokość obiektu.