3.7. Gumka

Rysunek 1.45. Gumka” na pasku narzędzi

Gumka na pasku narzędzi

Gumka używana jest do ścierania koloru lub zaznaczenia z warstwy aktywnej. Jeśli Gumka stosowana jest dla obrazu, nie podtrzymującego przezroczystości (maska zaznaczenia, maska warstwy lub warstwa tła bez kanału alfa), to starcie pokaże kolor tła z paska narzędzi. W przypadku maski, zaznaczenie zmienia się. W zależności od wybranych opcji, usunięcie może być całkowite lub częściowe. Więcej informacji, jak dodać kanał alfa do warstwy znajduje się na .

Aby całkowicie usunąć grupę pikseli, nie zostawiając śladów ich zawartości, wystarczy wybrać opcję „Twarda krawędź”. W przeciwnym wypadku podpikselowe położenie pędzla doprowadzi do częściowego starcia na brzegach pociągnięcia, nawet przy użyciu pędzla z twardą końcówką.

[Podpowiedź] Podpowiedź

Korzystając z programu GIMP przy użyciu tableta, wygodnie jest używać drugiego końca piórka jako gumki. Aby to zrobić wystarczy kliknąć drugi koniec Gumki na pasku narzędzi. Każdy koniec piórka traktowany jest jako oddzielne narzędzie, tak więc każdy jest połączony z narzędziem. Drugi koniec może być wykorzystywany jako Gumka, dopóki nie będzie on powiązany z jakimś innym narzędziem.

3.7.1. Aktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia rysowniczeGumka;

  • klikając ikonę ;

  • przy pomocy skrótu klawiszowego Shift+E.

3.7.2. Кlawisze modyfikujące

Opcje wspólne dla wszystkich narzędzi rysowniczych zostały opisane na Sekcja 3.1, „ Informacje ogólne.

Ctrl

Klawisz przełącza narzędzie na tryb wyboru koloru. W odróżnieniu od innych narzędzi rysowniczych, Gumka wybiera kolor tła, a nie kolor pierwszoplanowy. Jest to przydatne przy obiektach, nie mających kanału alfa. W takich wypadkach Gumka zamalowuje obszar na kolor tła.

Alt

Klawisz przełącza Gumkę na tryb cofania wycierania. Warto zwrócić uwagę, że w niektórych systemach, klawisz ten jest używany przez menedżera okien. W takich wypadkach należy użyć kombinacji Alt+Shift.

3.7.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.46. Opcje „Gumki

Opcje Gumki

Pędzel; Czułość nacisku; Zanikanie; Przyrostowe; Twarda krawędź
[Notatka] Notatka

Żeby zobaczyć opcje wspólne dla większości pędzli, przejdź do: Informacje ogólne o narzędziach rysowniczych.

Krycie

Suwak Krycia określa siłę narzędzia. Im wyższa jest wartość Krycia, tym bardziej przezroczysty będzie rezultat (dla warstw mających kanał alfa).

Cofanie wycierania

Opcja Cofanie wycierania pozwala na cofnięcie wycierania nawet przezroczystych obszarów obrazu. Opcja ta jest dostepna tylko dla obrazów posiadających kanał alfa. Aktywować można ją w prosty sposób, klikając Alt (lub, jeśli Alt jest używany przez menedżera okien, kombinację Alt+Shift).

[Notatka] Notatka

Aby zrozumieć, jak działa Cofanie wycierania należy pamiętać, że wymazanie zmienia tylko kanał alfa, a nie wszystkie kanały RGB obrazu. Nawet jeśli efekt końcowy jest całkowicie przezroczysty, dane RGB są zachowane, ale niewidoczne. Cofanie wycierania po prostu zwiększa wartość alfa i w ten sposób wpływa na dane RGB.

Uwaga: na nowych warstwach z przezroczystym tłem, na niezamalowanych obszarach Cofanie wycierania rysuje czarnym kolorem!