3.13. Rozmywanie / Wyostrzanie

Rysunek 1.59. Rozmywanie / Wyostrzanie na pasku narzędzi

Rozmywanie / Wyostrzanie na pasku narzędzi

Narzędzie pozwala na rozmywanie lub zwiększanie ostrości obrazu, przy użyciu pędzla. Rozmywanie / Wyostrzanie będzie przydatne, kiedy trzeba zmiękczyć bardzo wyróżniające się elementy obrazu. Aby zmiękczyć całą warstwę lub dużą jej część, lepiej użyć jednego z Filtrów. Kierunek pociągnięcia nie ma znaczenia; aby uzyskać rozmywanie w danym kierunku lepiej użyć Rozsmarowywania.

Opcja „Wyostrzanie” powoduje zwiększenie kontrastu obszaru pod pociągnięciem. W małej ilości może być ono przydatne, ale duża ilość może powodować powstawanie szumu. Niektóre z Filtrów, szczególnie Wyostrzanie, zwiększają wyostrzenie z dużo mniejszym szumem.

[Podpowiedź] Podpowiedź

Bardziej złożony pędzel ostrości można utworzyć przy pomocy Klonowania. Aby to zrobić, należy zdublować warstwę, na której pracujemy, a następnie zastosować dla kopii filtr ostrości. Następnie należy aktywować Klonowanie, jako źródło wybrać „obraz”, a dla wyrównania aktywna powinna być opcja „Zarejestrowany”. Wartość krycia powinna wynosić ok. 10. Przytrzymanie Ctrl i kliknięcie na kopii spowoduje ustawienie jej jako źródła obrazu. Teraz malowanie na oryginalnej warstwie spowoduje w miejscu pociągnięcia połącznie ostrej i rozmytej wersji.

Rozmywanie / Wyostrzanie daje stopniowe efekty: powtórne pociągnięcie na tym samym miejscu zwiększa efekt. Opcja Tempo pozwala określić, jak szybko bedzie widoczny efekt. Opcja Krycia może być użyta w celu ograniczenia rozmywania, spowodowanego przez jedno pociągnięcie bez względu na liczbę powtórzeń.

3.13.1. Aktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia rysowniczeRozmywanie / Wyostrzanie; klikając ikonę narzędzia na pasku narzędzi lub poprzez skrót klawiszowy Shift+U.

3.13.2. Klawisze modyfikujące

Klawisze modyfikujące, wspólne dla wszystkich narzędzi rysowniczych, zostały opisane na Informacje ogólne o narzędziach rysowniczych.

  • Ctrl: przytrzymanie klawisza powoduje przełączanie typu operacji pomiędzy rozmywaniem i wyostrzaniem. Wartość w opcjach narzędzia zmieniana jest na przeciwną.

3.13.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.60. Opcje „Rozmywania / Wyostrzania

Opcje Rozmywania / Wyostrzania

Krycie; Pędzel; Czułość nacisku; Zanikanie; Twarda krawędź
[Notatka] Notatka

Żeby zobaczyć opcje wspólne dla większości pędzli, przejdź do: Informacje ogólne o narzędziach rysowniczych.

Typ operacji

Rozmywanie spawia, że piksele pod wpływem pędzla zlewają się z sąsiednimi i ten sposób powstaje bardziej jednostajne pociągnięcie. Wyostrzanie zaś powoduje, że piksele różnią się od sąsiednich, dzięki czemu kontrast pociągnięcia zwiększa się. Zbyt duże wyostrzenie daje wrażenie wykropkowania. Ctrl powoduje przełączanie się pomiędzy rozmywaniem i wyostrzaniem.

Tempo

Tempo określa siłę efektu Rozmywania / Wyostrzania.