3.14. Rozsmarowywanie

Rysunek 1.61. Rozsmarowywanie” na pasku narzędzi

Rozsmarowywanie na pasku narzędzi

Rozsmarowywanie” korzysta z aktywnego pędzla, aby rozsmarować kolory w aktywnej warstwie lub zaznaczeniu. Wybiera kolory spod kursora i wykorzystuje je dla kolejnych kolorów na określonej długości.

3.14.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposbów:

  • poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia rysowniczeRozsmarowywanie

  • klikając ikonę na pasku narzędzi

  • przy pomocy skrótu klawiszowego S.

3.14.2. Кlawisze modyfikujące (Domyślne)

Shift

Przytrzymanie klawisza ustawia narzędzie na tryb rysowania linii prostych. Przytrzymywanie Shift i jednoczesnie kliknięcie LPM spowoduje powstanie linii prostej. Kolejne linie mają swój początek na końcu poprzedniej.

3.14.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.62. Opcje „Rozsmarowywania

Opcje Rozsmarowywania

Informacje ogólne

Opcje narzędzia wyświetlane są po dwukrotnym kliknięciu ikony .

Krycie; Pędzel; Czułość nacisku; Zanikanie; Twarda krawędź
[Notatka] Notatka

Żeby zobaczyć opcje wspólne dla większości pędzli, przejdź do: Informacje ogólne o narzędziach rysowniczych.

Tempo

Określa siłę rozsmarowywania.