2.8. Zaznaczenie pierwszego planu

Historia zmian
Zmiana $Revision: 2562 $ 2007-11-09 n.n.

Rysunek 1.15. Zaznaczenie pierwszego planu” na pasku narzędzi

Zaznaczenie pierwszego planu na pasku narzędzi

Narzędzie pozwala zaznaczyć pierwszy plan aktywnej warstwy lub zaznaczenia. Jego działanie jest oparte na metodzie SIOX (Simple Interactive Object Extraction - Proste Interaktywne Zaznaczenie Obiektu). Więcej informacji można znaleźć na .

2.8.1. Instrukcja obsługi

Tworzenie zaznaczenia można opisać w kilku krokach :

 1. Zaznaczenie w przybliżeniu pierwszego planu, który chcemy zaznaczyć. Przy aktywnym narzędziu obok kursora myszki pojawia się lasso. Narzędzie zachowuje się podobnie do Zaznaczenia rozmytego. Należy zaznaczyć jak najmniej tła.

  Puszczenie klawisza myszki spowoduje pokrycie niezaznaczonego obszaru ciemnoniebieską maską. Jeśli zaznaczenie nie zostało domknięte, jego końce zostaną połączone automatycznie linią prostą. Dla kolejnego kroku, obok kursora pojawia się ikona pędzla.

  Rysunek 1.16. Pierwszy plan zaznaczony w przybliżeniu

  Pierwszy plan zaznaczony w przybliżeniu

 2. Rysowanie linii na pierwszym planie: używając pędzla, rozmiar którego można zmienić w opcjach, należy narysować ciągłą linię prostą na zaznaczonym pierwszym planie, przechodzącą przez wszystkie kolory, należące do obszaru, który chcemy wybrać. Kolor linii nie jest ważny, choć lepiej nie używać kolorów, występujących na pierwszym planie. Należy uważać, aby nie przeciągnąć linii na tło.

  Rysunek 1.17. Linia narysowana na pierwszym planie

  Linia narysowana na pierwszym planie

  Ważne jest, aby linia przeszła przez żółty środek kwiatu.


 3. Puszczenie klawisza myszki, spowoduje zaciemnienie niezaznaczonego obszaru:

  Rysunek 1.18. Obszar, który zostanie zaznaczony

  Obszar, który zostanie zaznaczony

 4. Aby utworzyć zaznaczenie należy wcisnąć Enter

  Rysunek 1.19. Zaznaczony jest pierwszy plan

  Zaznaczony jest pierwszy plan

[Notatka] Notatka

Operację zaznaczenia można cofnąć dopiero po wciśnięciu Enter przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl+Z lub poprzez menu ZaznaczenieNic. Do tego czasu historia cofnięć nie zmienia się. Aby usunąć zaznaczenie należy wybrać inne narzędzie.

2.8.2. Aktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

 • klikając ikonę na pasku narzędzi

 • poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia zaznaczaniaZaznaczenie pierwszego planu

2.8.3. Klawisze modyfikujące (Domyślne)

Ctrl

Ctrl pozwala na przełączanie między zaznaczaniem pierwszego planu i tła.

2.8.4. Opcje narzędzia

Rysunek 1.20. Opcje narzędzia „Zaznaczenie pierwszego planu

Opcje narzędzia Zaznaczenie pierwszego planu

Wybrano opcje Zmiękczaj krawędzie i Czułość koloru.


Opcje narzędzia wyświetlane są po dwukrotnym kliknięciu ikony na pasku narzędzi.

Tryb; Wygładzenie; Zmiękczaj krawędzie

Opis opcji wspólnych dla wszystkich narzędzi zaznaczania znajduje się na Narzędzia zaznaczania. Poniżej opisano opcje, charakterystyczne dla Zaznaczenia pierwszego planu.

Sąsiadujące

Jeśli pole zostało wybrane, zaznaczony zostanie tylko obszar sąsiadujący z pociągnięciem. W przeciwnym wypadku zaznaczone zostaną wszystkie obszary o tym samym kolorze.

Rysunek 1.21. Przykład zastosowania opcji „Sąsiadujące

Przykład zastosowania opcji Sąsiadujące

Dwa oddzielne obszary o tym samym kolorze, jednak zaznaczono tylko lewy.

Przykład zastosowania opcji Sąsiadujące

Z aktywną opcją Sąsiadujące: zaznaczony został tylko obszar, leżący w pobliżu narysowanej linii.

Przykład zastosowania opcji Sąsiadujące

Z nieaktywną opcją Sąsiadujące: oba obszary zostały zaznaczone, chociaż nie są połączone.


Interaktywne zachowanie

Opcje, służące do bardziej dokładnej pracy nad zaznaczeniem:

Oznacz pierwszy plan

Opcja domyślna, wykorzystująca kolor pierwszoplanowy z paska narzędzi. Zaznaczone zostaną kolory sąsiadujące z narysowaną linią.

Oznacz tło

Opcja może zostać aktywowana poprzez zaznaczenie pola wyboru lub przytrzymywanie Ctrl. Obok kursora myszki pojawi się ikona gumki i znak minus. Narzędzie wykorzystuje kolor tła z paska narzędzi. Piksele zaznaczenia o tym samym kolorze, co usunięte nie zostaną zaznaczone.

Мały pędzel / Duży pędzel

Suwak pozwala na wybranie rozmiaru pędzla. Mały pędzel jest odpowiedni dla detali.

Wygładzenie

Pozwala na usunięcie niewielkich dziurek z zaznaczenia.

Rysunek 1.22. Przykład zastosowania opcji „Wygładzenie

Przykład zastosowania opcji Wygładzenie

Do obrazu dodano małe dziurki, narysowane kolorem tła.

Przykład zastosowania opcji Wygładzenie

Wartość wygładzenia jest równa 0 : dziurki o średnicy więcej niż 1 piksel nie są zaznaczane.

Przykład zastosowania opcji Wygładzenie

Wartość wygładzenia jest równa 7 : zaznaczane są dziurki o średnicy mniejszej niż 3 piksele.


Podgląd koloru

Wybór pomiędzy czerwonym, zielonym i niebieskim pozwala określić, jaki kolor będzie miało tło.

Czułość koloru

Opcja ta wykorzystuje model kolorów L*a*b. Jeśli obraz zawiera dużo pikseli w różnych odcieniach jednego koloru, możliwe jest zwiększenie czułości zaznaczenia dla tego koloru.