3.6. Pędzel

Rysunek 1.43. Pędzel na pasku narzędzi

Pędzel na pasku narzędzi

Pędzel tworzy nieostre pociągnięcia. Wszystkie pociągnięcia nanoszone są aktywnym pędzlem.

3.6.1. Аktywacja narzędzia

  • Narzędzie można aktywować na kilka sposobów: poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia rysowniczePędzel.

  • klikając ikonę na pasku narzędzi

  • przy pomocy skrótu klawiszowego P.

3.6.2. Кlawisze modyfikujące (Domyślne)

Ctrl

Kliknięcie klawisza zmienia Pędzel na Pobranie koloru.

Shift

Kliknięcie klawisza ustawia narzędzie na tryb rysowania linii prostych. Przytrzymanie Shift i jednoczesne kliknięcie LPM utworzy linię prostą. Kolejne linie mają swój początek na końcu poprzedniej.

3.6.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.44. Opcje „Pędzla

Opcje Pędzla

Opcje narzędzia pojawiają się po podwójnym kliknięciu ikony .

Tryb; Krycie; Pędzel; Czułość nacisku; Zanikanie; Drganie; Przyrostowe; Użyj koloru z gradientu
[Notatka] Notatka

Żeby zobaczyć opcje wspólne dla większości pędzli, przejdź do: Informacje ogólne o narzędziach rysowniczych.

Tryb; Użyj koloru z gradientu
[Notatka] Notatka

Przejdź do przeglądu narzędzi rysowniczych, aby zobaczyć opis opcji wspólnych dla wszystkich narzędzi.