4. Narzędzia przekształcania

4.1. Właściwości ogólne

Rysunek 1.65. Informacje ogólne o narzędziach przekształcania

Informacje ogólne o narzędziach przekształcania

Jest to zestaw ośmiu narzędzi, służących do zmiany obrazu, jego części, zaznaczenia, warstwy lub ścieżki. Każde narzędzie przekształcania posiada okno opcji i okno informacyjne, służące do zmiany ustawień.

4.1.1. Opcje

Rysunek 1.66. Оpcje wspólne dla wszystkich narzędzi przekształcania

Оpcje wspólne dla wszystkich narzędzi przekształcania

Niektóre z opcji są wspólne dla kilku narzędzi i są one opisane poniżej. Opcje, charakterystyczne dla poszczególnych narzędzi zostały opisane w rozdziałach poświęconych danemu narzędziu.

Przekształcenie

Program GIMP daje możliwość wyboru elementu obrazu, nad którym będzie pracowało narzędzie.

[Notatka] Notatka

Tryb przekształcenia jest zachowywany nawet po zamknięciu narzędzia.

  • Wybierając pierwszy przycisk narzędzie pracuje nad aktywną warstwą. Jeśli warstwa nie posiada zaznaczenia, przekształcana będzie cała warstwa.

  • Wybierając drugi przycisk narzędzie będzie pracować tylko nad zaznaczeniem (lub całą warstwą, jeśli nie ma zaznaczenia).

  • Wybór trzeciego przycisku sprawia, że narzędzie pracuje tylko nad ścieżką.

Kierunek

Opcja określa kierunek, w którym warstwa będzie przekształcana. W normalnym trybie przekształcanie odbywa się w kierunku przednim, przy pomocy uchwytów. Po zastosowaniu przekształcenia warstwa lub obraz będą przekształcone wg formy i położenia wskazanej siatki.

Przekształcenie korekcyjne jest wykorzystywane do wyrównywania obrazów cyfrowych, zawierających błędy geometryczne. W tym celu należy tak samo skrzywić siatkę na obrazie lub warstwie. Po przekształceniu siatka i obraz będzie skrzywione w przeciwnym kierunku tak, że siatka znowu stanie się prostokątna.

Interpolacja

Rozwijana lista Interpolacji pozwoli wybrać jakość przekształcenia. Więcej informacji nt. różnych wariantów znajduje się na Interpolacja.

Przycinanie

Po przekształceniu obraz może stać się większy. Opcja ta przycina przekształcony obraz do rozmiarów obrazu wyjściowego.

Podląd

W programie GIMP istnieje możliwość wyboru jednego spośród czterech wariantów podglądu:

Obwódka

tworzy ramkę wokół obrazu z uchwytami w rogach. Ruchy wpływają na nią tylko na podglądzie, a efekt przekształcania wpływa na zawartość lub na ścieżki zaznaczenia zgodnie z wybranym trybem przekształcenia.

Siatka

nakłada siatkę na obraz wraz z czterema uchwytami. Przeciąganie ma wpływ tylko na podglądzie, a efekt przekształcenia wpływa na zawartość lub na ścieżkę zaznaczenia zgodnie z wybranym trybem przekształcenia.

Obraz

w tym wypadku na podglądzie widoczna jest kopia obrazu ze ścieżką pokazaną powyżej obrazu. Przeciągnięcia mają wpływ na kopię i położony poniżej obraz jest pokazywany.

Obraz + siatka

oba obracają się jednocześnie.

Podgląd jest tylko dla wygody. Niezależnie od wyboru, efekt będzie taki sam jak w przypadku wciśnięcia przycisku Obróć w oknie informacyjnym Obrotu.

Wybranie opcji Siatka aktywuje listę z możliwymi dwoma opcjami: Ilość linii siatki określa ogólną liczbę linii siatki. Odstęp między liniami siatki określa odległość pomiędzy liniami.

[Notatka] Notatka

W czasie przekształcania ścieżki, opcje podglądu nie są aktywne: aktywna jest tylko Obwódka.