4.3. Каdrowanie i zmiana rozmiaru

Rysunek 1.74. Kadrowanie na pasku narzędzi

Kadrowanie na pasku narzędzi

Narzędzie służy do przycinania obrazu lub warstwy. Najczęściej jest ono używane w celu usunięcia brzegów lub niepotrzebnych części obrazu, aby łatwiej było się skupić na głównych obszarach obrazu. Narzędzie jest także przydatne do uzyskania obrazu o określonych wymiarach.

Aby skorzystać z narzędzia należy kliknąć wewnątrz obrazu i przy pomocy kursora zaznaczyć prostokątny obszar (przy wciąż wciśniętym LPM). Kliknięcie spowoduje pojawienie się okna dialogowego, wskazującego rozmiar kadrowanego obszaru i pozwalającego na przeprowadzenie różnych operacji. Aby zmienić rozmiar, wystarczy przeciągnąć rogi powstałego obszaru lub zmienić wartości w oknie. Skadrowanie nastąpi po kliknięciu we wnętrzu obrazu lub kliknięciu przycisków Каdruj lub Zmień rozmiar w oknie.

4.3.1. Аktywacja narzędzia

  • Narzędzie można aktywować poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia przekształcaniaKadruj.

  • Narzędzie może być również aktywowane poprzez kliknięcie ikony

4.3.2. Кlawisze modyfikujące (Domyślne)

Skrót klawiszowy

Skrót klawiszowy Shift+U aktywuje narzędzie.

4.3.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.75. Opcje „Каdrowania i zmiany rozmiaru

Opcje Каdrowania i zmiany rozmiaru

Informacje ogólne

Opcje narzędzia są wyświetlane po dwukrotnym kliknięciu ikony .

Тylko bieżąca warstwa

Przy zaznaczonym polu narzędzie pracuje jedynie na warstwie aktywnej.

Allow growing

Opcja pozwala narzędziu na wychodzenie poza granice obrazu lub warstwy.