7.3. Aktywny obraz

Rysunek 1.117. Aktywny obraz na pasku narzędzi

Aktywny obraz na pasku narzędzi

Miniatura aktywnego obrazu wyświetlana jest w tej części, jeśli aktywna jest opcja „Wyświetlaj aktywny obraz” w PlikPreferencjeNarzędziówka. Kliknięcie miniatury otwiera okno „Obrazy”, przydatne gdy otwartych jest wiele obrazów. Możliwe jest także przeciągnięcie miniatury do menedżera plików obsługującego XDS, w celu bezpośredniego zachowania obrazu. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego podanie nazwy tworzonego pliku.

Rysunek 1.118. Okno dialogowe bezpośredniego zapisu pliku (XDS)

Okno dialogowe bezpośredniego zapisu pliku (XDS)