5.5. Progowanie

Narzędzie jest używane do przekształcania aktywnej warstwy lub zaznaczenia na czarno-biały obraz, na którym biały kolor zawiera wszystkie piksele wartość których mieści się w skali progu, czarny zaś - wszystkie pozostałe piksele.

Narzędzie może być stosowane do poprawy jakości czarno-białego obrazu (np.skanowanego tekstu) lub do utworzenia masek zaznaczenia.

[Notatka] Notatka

Narzędzie tworzy czarno-biały obraz, dlatego też wygładzanie docelowego obrazu przepada. Jeśli to problem, można skorzystać z Poziomy.

5.5.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

 • poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia kolorówProgowanie

 • klikając ikonę na pasku narzędzi (jeśli narzędzia tam nie ma, należy przejść na Okna narzędzi i dodać narzędzie do paska).

5.5.2. Opcje narzędzia

Rysunek 1.94. Opcje „Progowania

Opcje Progowania

Skala progowania

Progowanie dostarcza histogram wartości intensywności warstwy аktywnej lub zaznaczenia. Przy pomocy pól lub kliknięciem LPM i przesunięciem kursora, można określić skalę progowania. Pozwala ona zaznaczyć część obrazu z jedną intensywnością tła z drugą intensywnością. Piksele mieszczące się w skali staną się białymi, pozostałe zaś - czarnymi. Regulacja skali pozwoli na otrzymanie potrzebnego zaznaczenia w białym na czarnym tle.

Podgląd

Okno podglądu pozwala widzieć efekt pracy w miarę zmiany stopnia intensywności.

5.5.3. Zastosowanie progowania i szybkiej maski do utworzenia maski zaznaczenia

Często się zdarza, że element który chcemy zaznaczyć mocno odróżnia się od tła. W tym wypadku można zastosować Progowanie, aby zaznaczyć ten element. Rozdział o rozumieniu programu GIMP оpisuje metodę przy pomocy maski kanału, ale teraz łatwiej jest wykorzystać Szybką maskę.

 1. Należy zacząć od rozłożenia obrazu na jego komponenty RGB i HSV przy pomocy filtra Rozłożenie. Tworzony jest nowy obraz, а jego komponenty będą pokazywane jako warstwy w oknie Warstw. Wszystkie warstwy posiadają miniaturę, jest ona jednak zbyt mała do pracy. Można zwiększyć rozmiar podglądu (niewielki trójkątny przycisk), ale operować symbolem „oka” jest łatwiej, aby wskazać potrzebną warstwę rozłożonego obrazu. Należy wybrać warstwę, która w najlepszy sposób izoluje elementy.

  Rysunek 1.95. Obraz wyjściowy, obraz rozłożony i jego okno Warstw

  Obraz wyjściowy, obraz rozłożony i jego okno Warstw
  Obraz wyjściowy, obraz rozłożony i jego okno Warstw
  Obraz wyjściowy, obraz rozłożony i jego okno Warstw

 2. Należy aktywować Progowanie z rozłożonego obrazu. Przeciągając czarny kursor należy ustawić próg tak, aby lepiej izolować elementy, które mają być zaznaczone. Najprawdopodobniej efekt nie będzie zbyt dokładny: można go poprawić później przy pomocy maski zaznaczenia.

  [Ostrzeżenie] Ostrzeżenie

  Należy się upewnić, że została wybrana właściwa warstwa przed aktywacją narzędzia. Po aktywacji nie da się zmienić warstwy.

  Rysunek 1.96. Zaznaczona warstwa po dopasowaniu progu

  Zaznaczona warstwa po dopasowaniu progu

  Uzyskano lepsze zaznaczenia kwiatu. Zostało jednak kilka czerwonych оbiektów, które należy usunąć.


 3. Należy się upewnić, że obraz pokazujący aktywną warstwę jest aktywny, a następnie skopiować go przy pomocy kombinacji Ctrl+C.

 4. Kolejnym krokiem jest aktywacja obrazu wyjściowego. Kliknięcie przycisku Szybka maska z lewej dolnej strony okna obrazu spowoduje pokrycie obrazu czerwoną (domyślnie) półprzezroczystą maską. Czerwona maska nie pasuje do wybranego obrazu, gdyż jest na nim dużo czerwonego. Dlatego też należy przejść do okna Kanałów, włączyć kanał „Szybkiej maski” i zmienić jego kolor przy pomocy przycisku Edycja ustawień kanału. Następnie należy przejść na obraz początkowy i kliknąć Ctrl+V, aby wstawić skopiowaną warstwę.

  Rysunek 1.97. Маskа

  Маskа

 5. Maska zaznaczenia jest gotowa: można udoskonalić zaznaczenie zwykłym sposobem. Кiedy zaznaczenie będzie gotowe, należy wyłączyć szybką maskę drugim kliknięciem przycisku. Pojawią się migające punkty wokół zaznaczenia.

  Rysunek 1.98. Efekt

  Efekt
  Efekt

  Do pracy nad obrazem użyto: Powiększenia do pracy na warstwie pikseli, Zaznaczania odręcznego dla usuwania dużych niepotrzebnych obszarów, Ołówka dla twardych krawędzi, czarnej farby dla usunięcia zaznaczonych obszarów i białej farby dla dodania zaznaczonych obszarów, szczególnie dla łodygi.