6.2. Pobranie koloru

Rysunek 1.104. Pobranie koloru

Pobranie koloru

Narzędzie używane jest do pobierania koloru z warstwy aktywnej. Klikając obraz mozna zmienić kolor pierwszoplanowy lub kolor tła na kolor pobrany. Można również pobrać kolor z całego obrazu, a nie tylko warstwy aktywnej, uzyskując kombinację koloru wszystkich warstw.

6.2.1. Aktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów :

  • poprzez menu obrazu: NarzędziaPobranie koloru

  • klikając ikonę narzędzia na pasku narzędzi

  • poprzez skrót klawiszowy O

  • przez przytrzymanie Ctrl w trakcie używania narzędzia rysowniczego. W tym wypadku okno pobrania koloru nie pojawi się, a po puszczeniu Ctrl narzędzie będzie deaktywowane.

6.2.2.

Rysunek 1.105. Opcje „Pobrania koloru

Opcje Pobrania koloru

Informacje ogólne

Opcje narzędzia można wywołać podwójnym kliknięciem ikony narzędzia na pasku narzędzi.

Próbkuj wszystkie warstwy

Zaznaczenie pola Próbkuj wszystkie warstwy sprawi, że wybrany kolor będzie kombinacją kolorów wszystkich widocznych warstw. Aby uzyskać więcej informacji przejdź na Próbkuj wszystkie warstwy.

Próbkuj średnią kolorów

Opcja Promień zmienia rozmiar kwadratu, wykorzystywanego do znajdowania średniego koloru. Kwadrat ten pokaże się po kliknięciu na obrazie.

Wybór trybu
Tylko wybór

Wybrany kolor będzie widoczny w oknie informacyjnym narzędzia, ale w żaden sposób nie będzie wykorzystany.

Kolor pierwszoplanowy

Wybrany kolor stanie się kolorem pierwszoplanowym i będzie pokazywany w obszarze koloru na pasku narzędzi.

Kolor tła

Wybrany kolor będzie kolorem tła i zamieni dotychczasowy kolor tła w obszarze koloru na pasku narzędzi.

Dodaj do palety

Wybierając tę opcję, wybrany kolor będzie odsyłany do aktywnej palety barw. Więcej informacji znajduje się na Edytor palety.

Okno informacyjne

Zaznaczenie pola wyboru powoduje automatyczne otwieranie okna informacyjnego. Przytrzymanie Shift aktywuje tę opcję jednorazowo.

Rysunek 1.106. Okno informacyjne narzędzia

Okno informacyjne narzędzia