4.8. Оdbicie

Rysunek 1.88. Odbicie na pasku narzędzi

Odbicie na pasku narzędzi

Narzędzie odwraca warstwę lub zaznaczenie pionowo lub poziomo. W trakcie odbijania zaznaczenia, tworzona jest nowa warstwa z Oderwanym zaznaczeniem. Warstwa ta również może być używana do tworzenia odbić.

4.8.1. Аktywacja narzędzia

Odbicie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia przekształcaniaОdbicie,

  • kliknięciem ikony na pasku narzędzi,

  • przy pomocy skrótu klawiszowego Shift+F.

4.8.2. Кlawisze modyfikujące (Domyślne)

Skróty klawiszowe

Shift+F aktywuje narzędzie.

Ctrl

Ctrl przełącza typ odbicia pomiędzy poziomym i pionowym.

4.8.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.89. Opcje „Оdbicia

Opcje Оdbicia

Informacje ogólne

Opcje narzędzia wyświetlane są po dwukrotnym kliknięciu ikony na pasku narzędzi.

Element
[Notatka] Notatka

Opcje te opisano w Ogólnych opcjach narzędzi przekształcania.

Тyp odbicia

Określa sposób odbicia: poziomo lub pionowo. Typ można wybrać również przy pomocy klawisza Ctrl.