2.3. Zaznaczenie eliptyczne

Rysunek 1.5. Zaznaczenie eliptyczne” na pasku narzędzi

Zaznaczenie eliptyczne na pasku narzędzi

Narzędzie służy do zaznaczania obszarów eliptycznych na obrazie, z wygładzaniem lub bez. Więcej informacji na temat zaznaczania obszarów w programie GIMP znaleźć można na Zaznaczanie. Opcje wspólne dla wszystkich narzędzi zaznaczania zostały opisane na Narzędzia zaznaczania.

Narzędzie może być również wykorzystywane do rysowania okręgu lub elipsy na obrazie. Aby otrzymać wypełnioną elipsę, należy utworzyć zaznaczenie eliptyczne, a następnie wypełnić je przy pomocy Wypełnienia kubełkiem. Najprostszym i jednocześnie najbardziej przystępnym sposobem uzyskania obwodu elipsy jest utworzenie zaznaczenia eliptycznego, a następnie rysowanie wzdłuż niego. W ostatnim przypadku zmiękczanie krawędzi nie będzie zbyt wysokiej jakości. Lepszą jakość można uzyskać tworząc dwa zaznaczenia eliptyczne różnego rozmiaru, a następnie wycinając zewnętrzne od wewnętrznego. Jednak tę operację trudno jest przeprowadzić prawidłowo. Polecenie ZaznaczenieZaokrąglenie... znacznie ułatwia pracę.

2.3.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów: poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia zaznaczaniaZaznaczenie eliptyczne, klikając ikonę na pasku narzędzi lub przy pomocy skrótu klawiszowego E.

2.3.2. Klawisze modyfikujące

[Notatka] Notatka

Klawisze modyfikujące wspólne dla wszystkich narzędzi zaznaczania zostały opisane na Narzędzia zaznaczania. Poniżej opisano jedynie klawisze charakterystyczne dla Zaznaczenia eliptycznego.

Ctrl

Przytrzymywanie klawisza po rozpoczęciu zaznaczania sprawia, że centrum zaznaczenia staje się punkt kliknięcia. W przeciwnym wypadku punkt kliknięcia zostanie wewnątrz prostokąta, zawierającego elipsę. Natomiast przytrzymanie Ctrl przed rozpoczęciem zaznaczania odejmie nowe zaznaczenie od już istniejącego.

Shift

Przytrzymywanie klawisza po rozpoczęciu zaznaczania sprawi, że zaznaczenie będzie okrągłe. Przytrzymanie Shift przed rozpoczęciem zaznaczania doda nowe zaznaczenie do już istniejącego.

Ctrl+Shift

Jednoczesne przytrzymanie obu klawiszy spowoduje nałożenie się ich efektów, tworząc okrąg, którego środkiem jest punkt kliknięcia. Przytrzymanie klawiszy przed rozpoczęciem zaznaczania spowoduje przecięcie nowego zaznaczenia z już istniejącym. Kursor odpowiednio się zmienia.

2.3.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.6. Opcje „Zaznaczenia eliptycznego

Opcje Zaznaczenia eliptycznego

Opcje „Zaznaczenia eliptycznego” wyświetlane są po dwukrotnym kliknięciu ikony .

Tryb; Wygładzaj krawędzie
[Notatka] Notatka

Opcje wspólne dla wszystkich narzędzi zaznaczania zostały opisane na Narzędzia zaznaczania. Poniżej opisano jedynie opcje, charakterystyczne dla Zaznaczenia eliptycznego.

Tryb; Wygładzaj; Zmiękczaj krawędzie

Opcje te działają dokładnie w ten sam sposób, jak te opisane dla Zaznaczenia prostokątnego. Więcej informacji w Sekcja 2.2.3, „ Opcje narzędzia.