7. Obszar kolorów i wskaźników

7.1. Obszar kolorów

Rysunek 1.115. Obszar kolorów na pasku narzędzi

Obszar kolorów na pasku narzędzi

Obszar kolorów

Obszar ten pokazuje podstawową paletę programu GIMP, składającą się z dwóch kolorów - pierwszoplanowego i tła. Kolory te są używane podczas rysowania, wypełniania i wielu innych operacji. Kliknięcie na dowolny z nich spowoduje otworzenie okna wyboru koloru.

Kolory domyślne

Kliknięcie na niewielki symbol w lewym dolnym rogu powoduje przywrócenie pierwotnych kolorów pierwszoplanowego i tła.

Zamień miejscami kolory pierwszoplanowy i tła

Kliknięcie ikony strzałki lub wciśnięcie klawisza X spowoduje zamianę miejscami kolorów pierwszoplanowego i tła.

[Podpowiedź] Podpowiedź

Możliwe jest przeciągnięcie jednego z kolorów bezpośrednio na warstwę - zostanie ona w całości wypełniona wybranym kolorem.